Szkolenie online Power Query / GET & TRANSFORM – pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych w MS Excel

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z potężnymi możliwościami wykorzystania Power Query w pozyskiwaniu, transformowaniu, modelowaniu i ładowaniu danych z różnych źródeł bezpośrednio do arkuszy programu Excel i/lub modelu danych. Szkolenie zapewni również użytkownikowi możliwość  stosunkowo łatwej transformacji danych o skomplikowanej strukturze, sprawiającej mnóstwo problemów podczas normalnej pracy z programem Excel. Zaprezentowane zostaną także możliwości dodatku w dziedzinie automatyzacji powtarzalnych operacji na danych.

Korzyści ze szkolenia

Jesteśmy przekonani że uczestnicy szkolenia docenią efektywne i całkowicie nowe możliwości pracy z danymi pozwalające oszczędzać mnóstwo czasu w porównaniu z rozwiązaniami opartymi wyłącznie o narzędzia w budowane w program Excel. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników potrafił będzie pozyskiwać i transformować dane w taki sposób by ich dalsza obróbka w programie Excel była na tyle łatwa na ile to jest możliwe. Już tylko korzystanie z interfejsu użytkownika dodatku Power Query pozwoli uczestnikowi szkolenia w łatwy sposób pozyskiwać i kształtować dane z firmowych serwerów, plików tekstowych, csv, baz programu Access, plików, arkuszy i tabel programu Excel, z sieci Web i innych. Poznanie składni wewnętrznego języka M w ogromnym stopniu zwiększy jeszcze te, i tak już potężne, możliwości.

Program

1. Wstęp
2. Źródła dodatku oraz jego instalacja
3. Omówienie interfejsu użytkownika
4. Omówienie ustawień opcji dodatku Power Query
5. Źródła danych – import danych, omówienie
6. Plikowe źródła danych
– Pliki programu Excel
– Pliki tekstowe
– Pliki CSV
7. Relacyjne bazy danych
– MS SQL Server
– Ms Access
– Inne – omówienie
8. Webowe źródła danych
9. Inne sieciowe źródła danych
10. Korzystanie z Interfejsu użytkownika
11. Okienko zapytań
12. Lista kroków bieżącego zapytania
13. Nawigacja
14. Wstążka
– Operacje na kolumnach
– Typizacja danych
– Wypełnianie, filtrowanie i sortowanie
– Grupowanie
– Łączenie i rozdzielanie
– Kolumny przestawne (pivot i unpivot)
– Operacje na tekstach, datach, liczbach
– Lokalizacja typów danych (pl, en, fr itp.)
– Dodawanie nowych kolumn
15. Operacje z wykorzystaniem edytora
16. Składnia języka M
17. Omówienie list, tabel, rekordów
18. Funkcje wbudowane
19. Funkcje użytkownika
20. Parametryzacja zapytań
21. Praktyczne wykorzystanie
22. Dołączanie danych
23. Łączenie arkuszy programu Excel
24. Pivot i Unpivot
25. Scalanie (merge – odpowiednik operacji Join znanej z SQL)
26. Wczytywanie danych z wielu plików ( z folderu)
27. Wykorzystanie list,  tabel, rekordów
28. Sumowanie narastające – running  total
29. Wykorzystanie Instrukcji warunkowych
30. Obsługa błędów i instrukcja „try”
31. Wykorzystanie tabeli parametrów
32. Zaawansowane filtrowanie
33. Budowa i użycie funkcji użytkownika
34. Budowa i użycie tabeli kalendarza
35. Wykorzystanie wbudowanych funkcji dotyczących dat i czasu
36. Automatyzacja
37. Pytania i odpowiedzi

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu. 

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – warsztat cz. I
11:30 – przerwa 30-minutowa
12:00 – warsztat cz. II
13:30 – przerwa 30-minutowa
14:00 – warsztat cz. III
15:30 – odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio
16:00 – zakończenie szkolenia

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

29-11-202130-11-2021Online
13-12-202114-12-2021Online

Zaufali nam: