Szkolenie online Pracownicze Plany Kapitałowe – rozliczanie i administrowanie

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Cel szkolenia

Przekazanie w sposób praktyczny, kompleksowej wiedzy w zakresie obowiązków pracodawcy/zleceniodawcy, zasad rozliczania, dokumentowania i administrowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Metodyka szkolenia

Wykład merytoryczny łączący wiedzę teoretyczną z praktyczną. Wskazanie konkretnych i dopuszczalnych rozwiązań prawnych w zakresie informacyjnym względem pracowników i zleceniobiorców.

Program szkolenia

1. PPK obowiązki administracyjne pracodawcy/zleceniodawcy:
• Informacje obowiązkowe dla aktualnych i nowych pracowników.
• Rezygnacja z uczestnictwa w PPK na różnych etapach – zasady.
• Zgłoszenie chęci przystąpienia po wcześniejszej rezygnacji – zasady obejmowania PPK osób, które nie były wcześniej uczestnikami PPK.
• Zgłoszenie chęci ponownego przystąpienia po wcześniejszej rezygnacji.
• Zgłoszenie chęci przystąpienia osoby 55+, która na etapie wdrażania nie przystąpiła do PPK.
• Sankcje grożące za naruszenie ustawy o PPK.
• Wdrożenie PPK w przypadku zmiany sytuacji podmiotu pierwotnie zwolnionego z wdrożenia PPK.

2. Wpłaty na PPK
• Termin dokonywania wpłat – w przypadku pierwszej i kolejnych wpłat.
• Wpłata na PPK pracodawcy/zleceniodawcy obowiązkowa i dobrowolna.
• Wpłata na PPK pracownika/zleceniobiorcy obowiązkowa i dobrowolna:
– zasady wnioskowania o obniżoną wpłatę podstawowa,
– zasady naliczania ostatecznej wysokości wpłaty podstawowej,
– zasady wnioskowania o wpłatę dodatkową.
• Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę/ zleceniodawcę:
– PPK a koszty uzyskania przychodu,
– termin wypłaty wynagrodzenia, wpłaty PPK do instytucji finansowej a pobór zaliczki.
• Korekty list płac a PPK.
• Wpływ wpłat PPK na potrącenia z wynagrodzenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-11-2021Online
13-12-2021Online

Zaufali nam: