Szkolenie online Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w sektorze podmiotów finansów publicznych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w sektorze podmiotów finansów publicznych

04 12 2020 - Online

Kategoria: ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za wdrażanie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych, kierownikom jednostek, pracownikom działów kadr i płac oraz pracownikom działów księgowości w instytucjach publicznych.

Cel szkolenia

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako dokonanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, aby przygotować się oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora finansów publicznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki ciążą na osobach odpowiedzianych za wdrożenie PPK w jednostkach publicznych. W sposób szczegółowy zaprezentowane zostaną przepisy wynikające z ustawy o prowadzenie i zarządzanie PPK.

Prowadzący szkolenie

Ekspert problematyki dotyczącej PPK

Program szkolenia

1. Wstęp podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych:
a) co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy,
b) podmiot zatrudniający – jednostki sektora finansów publicznych,
c) katalog podmiotów sektora finansów publicznych według ustawy o PPK oraz ustawy o finansach publicznych,
d) osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK,
e) wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów przez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych,
f) wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK.

2. Obowiązki informacyjne względem pracowników:
a) obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców,
b) wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK.

3. Umowy w PPK:
a) rodzaje umów w PPK – umowa o zarządzanie, umowa o prowadzenie,
b) umowa o zarządzanie PPK oraz termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych,
c) z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK,
d) wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK przez jednostkę sektora finansów publicznych,
e) umowa o prowadzenie PPK oraz termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych,
f) sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK w tym do podmiotów sektora finansów publicznych.

4. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK:
a) wpłata podstawowa i dodatkowa,
b) wpłata finansowana przez podmiot zatrudniający,
c) wpłata finansowana przez uczestnika PPK,
d) wpłata w obniżonej wysokości,
e) wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych,
f) wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK.

5. Wpłata powitalna i dopłaty roczne:
a) finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK,
b) wpłata powitalna,
c) dopłaty roczne.

6. Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu:
a) wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK,
b) wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia,
c) wypłata w formie świadczenia małżeńskiego,
d) wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia,
e) wypłata w razie poważnego zachorowania,
f) wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu),
g) ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny,
h) wypłata transferowa,
i) dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci,
j) podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej,
k) wyłączenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK.

7. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 350 zł/osoba

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach: 10:00 – 15:00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

04 12 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję