Szkolenie online Praktyczne tworzenie efektywnych systemów ocen pracowniczych na rynku pokoleń x y z

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Zarząd i dyrekcja oraz kierownicy przedsiębiorstwa dedykowaniu do budowy lub modernizacji oraz wdrożenia SOOP w organizacji.

Cel szkolenia

Praca warsztatowa z wykorzystaniem metody Online i platformy zdalnej w zakresie tworzenia i wdrożenia systemu ocen okresowych w organizacji, które uwzględniają potrzeby obecnie funkcjonujących na rynku generacji pokoleń X, Y oraz Z. Przygotowanie Uczestników do procesu planowania, organizowania, prowadzenia ocen pracowniczych lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie z wykorzystaniem nowych trendów dedykowanych SOOP w świecie VUCA . Wspólne wypracowanie korzyści ocen okresowych, elementów składowych systemu w tym przygotowanie scenariusza, jak wdrożyć SOOP, jak wykorzystywać rozmowę oceniającą do rozwoju pracowników.

Szczególna uwaga będzie poświęcona realizacji poniższych celów:
• poznanie elementów składowych systemu ocen okresowych i przećwiczenie umiejętności tworzenia narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia motywującej rozmowy oceniającej w organizacji z uwzględnieniem nowoczesnych trendów rynkowych w tym zakresie z uwzględnieniem modelu VACU
• opracowanie scenariusza umożliwiającego określanie w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele na przyszłość z pracownikiem
• wypracowanie modelu wdrożenia systemu ocen okresowych do organizacji w tym harmonogram kompanii informacyjnej
• wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom wewnętrznym, np, stres, utrudniającym obiektywną ocenę pracownika dedykowanych dla osób z pokolenia X, Y oraz Z.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• scharakteryzować cele i korzyści z funkcjonowania ocen pracowniczych w organizacji
• zbudować arkusze oceny okresowej dedykowane dla różnych grup stanowisk
• ustalać z pracownikiem konkretne, mierzalne i rozwijające cele na przyszłość
• zdiagnozować poprawność macierzy kompetencyjnych i map kompetencji w korelacji z działaniami w organizacji
• opracować schemat wdrożenia SOOP w organizacji wraz ze scenariuszem kompanii informacyjnej
• nadawać rozmowie oceniającej odpowiednią strukturę i prowadzić ją w sposób motywujący pracownika do efektywniejszej pracy. 

Metodyka szkolenia

Szkolenia w formie webinaru. Wykorzystanie technik interaktywnych, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Każdy Uczestnik otrzyma materiały online, dzięki którym będzie możliwe wykorzystanie podczas warsztatowej pracy online symulacji, case study, testów, mini-wykładu.

Program szkolenia

1. System ocen pracowniczych – szeroka perspektywa:
• Czym jest system ocen oraz po co organizacje wdrażają to rozwiązanie?
• Co należy uwzględnić decydując się na wdrożenie systemu ocen w organizacji ?
• Trendy rynkowe w ocenie pracowników
• Elementy kluczowe dla nowoczesnego systemu ocen okresowych
• Szanse i zagrożenia dla systemu ocen we własnej organizacji – analiza czynników
• Dlaczego systemy ocen „giną”? Co decyduje o ich przetrwaniu?

2. System ocen – założenia merytoryczne dla konstruowania rozwiązania:
• Główne cele oceny pracowników– identyfikacja organizacji, komórki organizacyjnej.
• Uniwersalne systemy ocen czy dedykowane do konkretnych grup stanowisk – zalety i ograniczenia
• Korzyści z wdrożenia systemu ocen okresowych dla poszczególnych grup odbiorców (decydenci w organizacji, kierownicy, pracownicy)
• Metody oceniania – szanse i zagrożenia dla organizacji i uczestników SOOP

3. Kryteria w ocenie pracowniczej:
• Wybór kryteriów ocen – efektywnościowe, kompetencyjne celem wdrażania efektywnych rozwiązań i zaspokajania potrzeb organizacji, określonych grup stanowisk i pracownika.
• Kryteria efektywnościowe- kiedy warto włączyć kryteria efektywnościowe do oceny pracowniczej i jak to zrobić
• Kryteria kompetencyjne – kiedy warto włączyć kryteria kompetencyjne do oceny pracowniczej i jak to zrobić
• Kryteria kompetencyjne a rozwój pracownika, czy kryteria efektywnościowe przyrostu kompetencji

4. Tworzenie i wdrażanie systemu ocen okresowych w organizacji:
• Zespół projektowy opracowujący i wdrażający SOOP
• Elementy składowe systemu ocena tworzonego na bazie modelu kompetencyjnego
• Model tworzenia systemu ocen w korelacji z MBO (zarządzanie przez cele)
• Założenia i zasady tworzenie oceny 180stopnie
• Wytyczne i „dobre praktyki” oceny wieloźródłowej – oceny 360stopni
• Rola HR w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązania
• Praktyczne wskazówki związane z wdrożeniem rozwiązania

5. Zarządzanie wynikami oceny celem efektywniejszej jej obiektywizacji
• Planowanie optymalnego przebiegu procesu SOOP
• Procedura oceny: przebieg, czas trwania, system odwołań
• Zebranie i podsumowanie wyników ocen – Analiza jakościowa i ilościowa zebranych danych
• Konstruowanie raportów po ocenie pracowniczej: prezentacja danych ilościowych i jakościowych, dostępność do informacji
• Kontrola procesu oceny w organizacji – praktyczne wskazówki
• Zmiany i aktualizacje systemu ocen – jak zarządzać SOOP w czasie, kiedy modyfikować rozwiązanie
• Powiązania systemu ocen z procesami HR, jakie są stosowane rozwiązania (przykłady)
• Najczęstsze błędy przy wdrażaniu oraz utrzymaniu systemu ocen
• Zmiany i aktualizacje systemu ocen – jak zarządzać SOOP w czasie, kiedy modyfikować rozwiązanie

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 14:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 14:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

18-11-202119-11-2021Online
13-12-202114-12-2021Online

Zaufali nam: