Szkolenie online Prawo, odpowiedzialność, ubezpieczenie w transporcie – dobre praktyki INCOTERMS, konwencja CMR, prawo przewozowe, OPWS

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 550 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
O szkoleniu

Praca w oparciu o standardy jest zdecydowanie łatwiejsze a w oparciu o prawo wymagalna. Incoterms, Konwencja CMR od kilkudziesięciu lat pozwala na zdefiniowanie obowiązków Sprzedającego i Kupującego oraz Przewoźnika Spedytora w takich istotnych elementach jak przekazanie odpowiedzialności, kosztów czy ubezpieczenia. Obecnie prawie dekadę obowiązują zasady Incoterms 2010 obecnie są przygotowywane propozycji aktualizacji jako Incoterms 2020 To też odzwierciedlenie zmian rynkowych i praktyk rynkowych jak komunikacja elektroniczna czy transport intermodalny i kontenerowy. Trzeba jednak pamiętać że Incoterms oraz Konwencja CMR nie rozwiązuje „wszystkiego”. Na przykład Incoterms nie określają stosunków ze spedytorem i przewoźnikiem oraz ubezpieczycielem, co jest często błędnie interpretowane. Incoterms nie zajmują się również transferem i przeniesieniem praw własności ani nie precyzują prawa właściwego dla realizacji umowy i jurysdykcji .

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowymi i praktycznymi zasadami stosowania przygotowywanych zasad INCOTERMS 2020 w stosunku do obowiązujących reguł INCOTERMS 2010. Szczególny nacisk będzie położony na odpowiedzialność SPRZEDAJĄCY, KUPUJĄCY PRZEWOŹNIKA Jaką regułę wybrać dla różnych środków transportu szczególnie w epoce transportu intermodalnego . A w szczególności :
• Przekazanie aktualnych informacji o najnowszej wersji Incoterms 2020 oraz zmian w stosunku do wersji poprzednich (ewolucja 2010 i 2000)
• Klasyfikacji reguł i nowych terminach.
• Wzbogacenie/uzupełnienie wiedzy uczestników o zasadach prawidłowego i
bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych,
• Analiza poszczególnych reguł Incoterms 2020, w kontekście podziału obowiązków,
kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu oraz
sposobów na ograniczanie ryzyka po stronie sprzedającego
• Wzbogacenie/uzupełnienie wiedzy uczestników o ryzykach i typowych błędach przy złej interpretacji przejmowania kosztów transportu i odpowiedzialności zarówno w kontekście Incoterms jak również Konwencji CMR
• Interaktywna analiza typowych i nietypowych przypadków

Metodyka

Każda osoba zajmująca się handlem międzynarodowy analizując swoja pracę na pewno ma nieraz wątpliwości jaką formułę INCOTERMS zastosować i co wynika z Konwencji CMR. Dlatego w szkoleniu połączona będzie analiza przykładów w szerokiego doświadczenia trenera oraz case study różnych praktycznych sytuacji. Forma szkolenia to warsztat obejmujący wymianę doświadczeń i moderowaną interakcją z uczestnikami oraz wsparty prezentacją medialną.

Program

1. Wstęp – warunki dostaw w transporcie a specyfika transportu – INCOTERMS 2020, Konwencja CMR podstawowe pojęcia
• czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS® i konwencji CMR ?
• przewoźnik a zwyczaje handlowe i konwencje
• co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020,
• co to jest „ryzyko” w dostawie,
• termin dostawy a przewóz zobowiązania stron
• obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej
• fakultatywność formuł INCOTREMS®,
• reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie),
• reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów.

2. Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania.
• EXW Ex Works (… named place)
• FCA Free Carrier (… named place)
• CPT Carriage PaidTo (… named place of destination)
• CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination)
• DAP Delivered At Place (… named place of destination)
• DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination)
• DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)
• FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)
• FOB Free On Board (… named port of shipment)
• CFR Cost and Freight (… named port of destination)
• CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)
• Inne?

3. Podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego, a co pozostaje:
• Czy EXW zawsze najlepszy ?
• Rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających,
• Zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded),
• Zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF,
• Sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP.

4. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®:
• uzgodnienie warunków handlowych wersji INCOTERMS® a potrzeby Stron,
• nadużywanie DDP,
• błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”,
• inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020.

5. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora:
• czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu,
• zakres odpowiedzialności spedytora,
• najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,
• skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem,
• czego należy wymagać od spedytora, a czego raczej nie,
• czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi,
• instrukcja wysyłkowa – ważne narzędzie pracy spedytora.

6. Co o ubezpieczeniach i odpowiedzialności spedytora przewoźnika wiedzieć należy:
• OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek,
• co przewoźnik o swoim ubezpieczeniu powinien wiedzieć a czego z reguły nie wie,
• dlaczego pomimo opłacenia składki zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania – najczęściej podawane przyczyny – jak temu zapobiec,
• klauzula podwykonawcy,
• można mieć rację, ale nie mieć pieniędzy tzw. „ciche klauzule”,
• zakres ubezpieczenia CARGO,
• czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?

7. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR):
• podstawy prawne,
• zakres odpowiedzialności przewoźnika,
• kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe
• odpowiedzialność i kary dla załadowcy, nadawcy- przekroczenie nacisku osi czy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
• umowa to podstawa- list przewozowy umową przewozu,
• najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
• najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
• przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze
• postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie
• jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja (podstawy prawne),
• jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika (podstawy prawne).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 550 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

04-10-2021Online

Zaufali nam: