Szkolenie online Prawo wodne 2021 – zmiany i wyzwania

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Zawartość szkolenia uwzględnia najnowszą wersję ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz kluczowych do niej rozporządzeń dotyczących wymaganych parametrów ścieków, wzorów sprawozdań o obowiązkowych pomiarach oraz stawek opłat za usługi wodne. Zawartość merytoryczna szkolenia zawiera informacje kluczowe dla podmiotu wytwarzającego ścieki, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe czy pobierającego wodę ze środowiska.
Materiał szkoleniowy umożliwić ma odnajdywanie właściwych adresatów naszych podań i wniosków  w złożonej strukturze Wód Polskich. Elementem szkolenia jest omówienie systemu opłat za usługi wodne w tym zasad reklamacji i skarg do sadu administracyjnego. Szkolenie umożliwić ma poznanie zasad ustalania poszczególnych opłat by wiedzieć czy nakładane na nas opłaty są uzasadnione.

Program szkolenia

1. Prawo wodne – zbiór przepisów kluczowy dla gospodarki wodnej:
a) jakie sprawy reguluje Prawo wodne?
b) czy dla uporządkowania naszego postępowania z wodą i ściekami musimy tez korzystać z innych ustaw?

2. Pojęcia, które trzeba znać aby wypełnić nasze obowiązki wynikające z ustawy Prawo wodne:
a) czym są wody zgodnie z ustawą?
b) jaka jest różnica pomiędzy ściekami w wodami opadowymi i jak je definiujemy?
c) czy oczyszczalnia ścieków to urządzenie wodne, czy jest nim zbiornik przeciwpożarowy?
d) jak odróżnić usługi wodne od szczególnego korzystania z wód i do czego potrzebujemy tej wiedzy.

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie – czym jest i jaka jest jego rola:
a) jak wygląda struktura Wód Polskich i jakie są ich zadania?
b) gdzie składamy nasze wnioski o pozwolenia wodnoprawne ?

4. Własność wód i gruntów – sprawy istotne dla prowadzenia działalności w tym działalności gospodarczej:
a) czy wody podziemne są naszą własnością?
b) kiedy nasza działalność wymaga umów z Wodami Polskimi?

5. Obowiązujący w Polsce system decyzji i zgłoszeń kluczowy dla legalizacji postępowania z woda i ściekami – zgody wodnoprawne:
a) jakie decyzje zaliczamy do zgód wodnoprawnych?
b) kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawnego a kiedy zgłoszenie?
c) w jakich przypadkach uzyskać trzeba ocenę wodnoprawną?
d) kluczowa zawartość wniosku o pozwolenie wodnoprawne – co musimy wiedzieć,
e) jak zmienić pozwolenie wodnoprawne lub przedłużyć jego ważność,
f) które zgody wodnoprawne kluczowe są dla prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Decyzje powiązane z pozwoleniami wodnoprawnymi:
a) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach a pozwolenia wodnoprawne,
b) pozwolenia emisyjne.

7. Najważniejsze zasady gospodarowania ściekami i wodami opadowymi:
a) jakie są wymagania dla odprowadzania ścieków,
b) czy wody opadowe i roztopowe możemy odprowadzać bez ograniczeń?

8. Zasady legalizacji urządzeń wodnych powstałych bez wymaganych „zgód” – czy można zalegalizować stary wylot urządzeń kanalizacyjnych?

9. Opłaty za usługi wodne – zasady ich naliczania i uiszczania:
a) jakie czynności objęte są opłatami za usługi wodne?
b) system reklamacji od naliczonych opłat,
c) sposoby ustalania poszczególnych rodzajów opłat za usługi wodne,
d) gdzie znajdziemy wzory oświadczeń składanych do Wód Polskich na cele opłat?
e) przypadki zwolnień.

10. Składanie do Wód Polskich informacji o dokonywanych pomiarach – obowiązek o którym często zapominamy.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

10-12-2021Online

Zaufali nam: