Szkolenie online Procedury i dokumentacja związane z importem i eksportem – warsztat eksperta-praktyka

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1050 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Szkolenie jest skierowane dla firm, które planują rozpocząć swoją przygodę z importem oraz eksportem towarów oraz dla firm, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym temacie. Jest adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.
Ma na celu zapoznanie uczestników z prawami obowiązującymi w handlu międzynarodowym-Konwencja Wiedeńska oraz nowymi regułami Incoterms 2020.Zawiera również omówienie procedur i dokumentacji związanych z WDT, WNT oraz importem i eksportem towarów a w tym procedur handlowych, transportowych, celno podatkowych oraz płatności. Podejmuje również tematy z zakresu listów przewozowych, odpowiedzialności Spedytora i Przewoźnika oraz ubezpieczenia towarów w transporcie. Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili skonstruować umowę sprzedaży z kontrahentem zagranicznym oraz prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej. Zdobędą wiedzę na temat wypełniania zgłoszenia Intrastat oraz Deklaracji Importowej, wyliczania całkowitej ceny towaru importowanego oraz wartości celnej towaru, skompletowania dokumentacji importowej i eksportowej niezbędnej do odprawy celnej. Będą wiedzieli w jakich sytuacjach warto skorzystać z usług Spedytora, a kiedy lepiej wybrać Przewoźnika oraz w jaki sposób ograniczać koszty transportowe. Dodatkowo będą potrafili poprawnie wypełnić list przewozowy CMR oraz zadbać o kompletne informacje na fakturze eksportowej.

Program

1. Umowy w handlu międzynarodowym ,Konwencja Wiedeńska (CISG):
a) umowy i konwencje w handlu międzynarodowym:
• zwyczaje handlowe, kolejność stosowania praw w handlu międzynarodowym ,Międzynarodowa Izba Handlowa,
b) Konwencja Wiedeńska jako zbiór reguł i zasad obowiązujących w handlu międzynarodowym:
• zastosowanie , zasięg Konwencji Wiedeńskiej oraz omówienie głównych aspektów,
• prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego,
• zgodność towarów z umową,
• cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy, rodzaje umów.
Ćwiczenie : Sporządzamy schemat przykładowej umowy z kontrahentem zagranicznym.

2) Zastosowanie reguł Incoterms 2020 w umowach handlowych:
• czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
• co regulują a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
• miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia a przejście ryzyka, -jak poprawnie zapisywać warunki dostawy,
• przeniesienie własności,
• różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020,
• szczegółowe omówienie reguł incoterms 2020 z ich praktycznym zastosowaniem.
Ćwiczenie : Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji.

3) Wewnątrzwspólnotowy przepływ towarów. Nabycie Wewnątrzwspólnotowe (WNT) i Dostawa Wewnątrzwspólnotowa WDT:
a) Nabycie Wewnątrzwspólnotowe Towarów:
• pojęcie WNT w oparciu o ustawę o VAT,
• dokumenty potwierdzające WNT,
• charakterystyczne cechy WNT, -Nabywca i Dostawca w WNT,
• obowiązek podatkowy,
• rodzaje i terminy składania deklaracji,
• podstawa opodatkowania w WNT.
b) Dostawa Wewnątrzwspólnotowa Towarów:
• pojęcie WDT w oparciu o ustawę o VAT,
• Nabywca i Dostawca w WDT,
• obowiązek podatkowy w WDT,
• rodzaje i terminy składania deklaracji ,
• warunki uzyskania stawki Vat 0% w WDT,
• podstawa opodatkowania w WDT,
• deklaracje INTRASTAT,
• przepisy dotyczące produktów w krajach Unii Europejskiej,
• ograniczenia transportowe w UE.
Ćwiczenie: Wypełniamy zgłoszenie INTRASTAT Wywóz według instrukcji.

4)Procedura i dokumentacja związane z importem towarów:
a) pojęcie importu towarów,
b) aspekt handlowo-jakościowy:
• weryfikacja dostawcy,
• proces zamówienia,
• jakość towaru,
• oznakowanie towarów i opakowań,
• certyfikaty i dyrektywy,
• ograniczenia importowe,
• kontrole na granicy,
• kluczowe punkty w umowie z Dostawcą.
c) aspekt transportowy :
• obowiązki wynikające z organizacji transportu,
• transport morski i kolejowy
• na co zwrócić uwagę aby znacznie ograniczyć koszty,
• funkcje i rodzaje listów przewozowych CIM, SMGS, – funkcje i rodzaje konosamentów,
• jak zorganizować transport morski.
Ćwiczenia : Kompletujemy dokumentację importową oraz wyliczamy całkowitą cenę towaru importowanego.
d) aspekt celno-podatkowym:
• rejestracja EORI i PDR,
• ustalenie stawki celnej Isztar/Taric, WIT,
• dokumenty niezbędne do odprawy celnej,
• przebieg i rodzaje odpraw celnych oraz sposoby rozliczenia należności celno podatkowych, skład celny,
• usprawnienia procedury celnej – AEO,
• odliczenie podatku VAT w imporcie, obowiązek podatkowy i miejsce opodatkowania w imporcie,
• wartość celna towaru, podstawa opodatkowania )
Ćwiczenia : Wypełniamy deklarację importową / Wyliczamy wartość celną towaru.
e) aspekt płatności: inkaso, akredytywa.

5) Procedura i dokumentacja związane z eksportem towarów.
a) pojęcie eksportu towarów oraz rodzaje eksportu,
b) aspekt handlowo-jakościowy:
• weryfikacja odbiorcy,
• jakość towaru,
• zabezpieczenie i oznakowanie towaru,
• certyfikaty i pozwolenia,
• kluczowe punkty w umowie z Odbiorcą ,
• dobór kodów taryfy celnej,
• faktura eksportowa
Ćwiczenia: Przygotowujemy fakturę eksportową
c) aspekt transportowy:
• pozwolenia,WDS,karnet TIR,T2,
• list przewozowy CMR,
• podmioty w liście CMR,
• deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie,
• szkody przewozowe i Protokół niezgodności w dostawie,
• odpowiedzialność Nadawcy,
• odpowiedzialność Przewoźnika zgodnie z CMR , cechy dobrego przewoźnika,
• odpowiedzialność Spedytora zgodnie z OPWS 2010, czynności spedycyjne, cechy dobrego spedytora ,
• różnica między umową przewozu a umową spedycji,
• ubezpieczenie CARGO,
• ustawa SENT .
Ćwiczenia: Wypełniamy dokument CMR
d) aspekt celno-podatkowy:
• formalności celno podatkowe,
• dokumenty niezbędne do odprawy celnej,
• przebieg odprawy celnej eksportowej,
• karnet ATA,
• obowiązek podatkowy w eksporcie,
• podstawa opodatkowania,
• warunki zastosowania podatku VAT 0%,
• dokumenty potwierdzające eksport.
Ćwiczenia: Kompletujemy dokumentację eksportową
e) aspekt płatności:
• wewnętrzne metody zabezpieczania wierzytelności zagranicznych,
• gwarancja bankowa, faktoring, forfaiting,
• ubezpieczenie KUKE, polisa na Wschód,
f)instytucje powołane w Polsce w celu promocji handlu międzynarodowego.
• projekty i programy promujące handel międzynarodowy.

Informacje organizacyjne

Cena: 1050 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

26-10-202127-10-2021Online
07-12-202108-12-2021Online

Zaufali nam: