Szkolenie online Projekty fotowoltaiczne – rodzaje inwestycji oraz mechanizmy wsparcia i sposoby finansowania

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane w szczególności potencjalnym inwestorom w zakresie fotowoltaiki, zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym. Przedstawione zostaną dwa rodzaje instalacji fotowoltaicznych tj.: przyłączone bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia (instalacje off site) jak i instalacji przyłączonych do sieci wewnętrznej odbiorcy energii (wytwarzanie energii na potrzeby odbiorcy) – instalacje on site. Uczestnicy szkolenia poznają odmienne regulacje i odrębny model biznesowy w zakresie wyżej wskazanych projektów. Uczestnicy szkolenia poznają również systemy wsparcia instalacji PV oraz sposoby finansowania instalacji fotowoltaicznych.

Program

I. DWA RODZAJE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH-ON SITE I OFF SITE

1. Projekty off – site- charakterystyka.

2. Projekty on-site – charakterystyka.

3. Odmienne uregulowania prawne i regulacyjne w odniesieniu do instalacji off-site i on-site (pozwolenia, koncesjonowanie).

II. INSTALACJE PV NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Model biznesowy sprzedaży energii elektrycznej z instalacji off – site (rodzaje niezbędnych umów, sposób sprzedaży, poziom kosztów i przychodów).

2. Model biznesowy sprzedaży energii elektrycznej z instalacji on-site (rodzaje niezbędnych umów, certyfikacja, sposób sprzedaży, poziom kosztów i przychodów).

3. Mechanizmy wsparcia producentów energii PV w zależności od ich statusu (producent, prosument indywidualny i biznesowy).

4. Instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia oraz szczególne wymogi w tym zakresie(dotyczy off-site).

5. Ceny referencyjne, szanse i ryzyka fotowoltaiki (w tym zmiany w zakresie spółdzielni/klastrów PV).

III. PROCES INWESTYCYJNY INSTALACJI PV OFF-SITE

1. Źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych (preferencyjne kredyty, leasing).

2. Niezbędne decyzje, możliwe problemy i czas trwania ich uzyskania (decyzja lokalizacyjna, zabezpieczenie praw do gruntu, decyzja środowiskowa).

3. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci (operatorzy sieci, procedury, czas trwania, opłaty za przyłączenie).

4. Pozwolenie na budowę (właściwe organy, procedury, czas trwania, niezbędne dokumenty w tym projekt budowalny, uzgodnienia z innymi organami i podmiotami).

5. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w myśl ustawy-Prawo energetyczne (kto musi o nią wystąpić, właściwy organ, procedury, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, kary za brak koncesji).

IV. PROCES INWESTYCYJNY INSTALACJI PV ON-SITE

1. Instalacja on-site w obliczu koniecznych pozwoleń (czy niezbędne są pozwolenia jak w przypadku instalacji off-site).

2. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – czy są konieczne?

3. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w myśl ustawy-Prawo energetyczne (czy jest konieczna?).

4. Budowa instalacji on-site – formalne wymogi.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

16-11-2021Online

Zaufali nam: