Szkolenie online Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

25 06 2021 - Online
27 08 2021 - Online
15 10 2021 - Online
06 12 2021 - Online

Kategoria: , , , , , , , , ,
Opis szkolenia

30 marca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem tego aktu prawnego jest dostosowanie jego przepisów do V Dyrektywy AML z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Nowa ustawa będzie skutkowała obowiązkiem weryfikacji istniejących wewnętrznych procedur albo wydania nowych, koniecznością objęcia programami szkoleniowymi pracowników a także stosowania nowych obowiązków.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zasad systemu AML z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z V Dyrektywy a także krajowych rozwiązań wynikających z ustawy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest dedykowane osobom wykonującym obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w bankach, instytucjach kredytowych, instytucjach płatniczych, firmach inwestycyjnych, spółkach prowadzących rynek regulowany, funduszach inwestycyjnych, zakładach ubezpieczeń, fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach pożyczkowych, oraz osób będących pośrednikami ubezpieczeniowymi, przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową, świadczących usługi związane z obrotem walutami wirtualnymi, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, prawników zagranicznych, doradców podatkowych, przedsiębiorców świadczących usługi polegające na tworzeniu osoby prawnej, zapewnianiu siedziby i adresu prowadzenia działalności, podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzący działalność polegającą na doradztwie w zakresie prawa podatkowego i celnego, pośredników w obrocie nieruchomościami, operatorów pocztowych, prowadzących działalność związaną z obrotem dziełami sztuki i przedmiotami kolekcjonerskimi oraz dla wszystkich zainteresowanych tematyką AML.

Program

1. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. System AML w Polsce i na świecie.

3. Obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz z rozporządzeń unijnych:
a) ocena ryzyka (wstępna i bieżąca, zasady opracowania i dokumentowania):
• czynniki ryzyka,
• kryteria oceny ryzyka.
b) środki bezpieczeństwa finansowego – poziomy:
• zasady identyfikacji i weryfikacji klientów oraz beneficjentów rzeczywistych,
• analiza przeprowadzanych transakcji,
• monitoring transakcji,
• ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych,
• podejmowanie czynności wobec osób na politycznie eksponowanych stanowiskach,
• działania w przypadku transgranicznych relacji korespondenckich.
c) korzystanie z usług podmiotu trzeciego,
d) obowiązek przechowywania dokumentacji,
e) wewnętrzna procedura,
f) grupowa procedura,
g) procedura anonimowego zgłaszania naruszeń,
h) obowiązek uczestniczenia w programach szkoleniowych,
i) przekazywanie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (terminy, rodzaje),
j) wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
k) szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom.

4. Obowiązek zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

5. Zasady rejestracji działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług na rzecz spółek i trustów.

6. Zasady rejestracji działalności gospodarczej w zakresie walut wirtualnych.

7. Kontrola instytucji obowiązanych.

8. Studium przypadku.

9. Dyskusja i pytania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 590 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

25 06 2021 - Online
27 08 2021 - Online
15 10 2021 - Online
06 12 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję