Szkolenie online Przegląd zmian MSR i MSSF dotyczące 2021-2023

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program

Dzień I 

1. Wprowadzenie do zmian w MSR i MSSF w latach 2021-2023.

2. Zmiana MSSF 16 – Ulgi w czynszach związane z Covid -19.

3. Zmiana MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 i MSSF 16 – Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych.

4. Zmiana MSSF 3 – Odniesienie do Założeń koncepcyjnych.

5. Zmiana MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe – przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania.

6. Zmiana MSR 37 – Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych.

Dzień II

1. Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 – MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – Jednostka zależna stosująca MSSF po raz pierwszy.

2. Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 – MSSF 9 Instrumenty finansowe – Opłaty w ramach testu 10% przy zaprzestaniu ujmowania zobowiązań finansowych Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020.

3. Zmiana MSR 1 – Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe/długoterminowe.

4. Zmiana MSR 1 – Ujawnienie informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości.

5. Zmiany MSR 8 – Definicja wartości szacunkowych.

6. Podsumowanie najważniejszych zmian w MSR i MSSF w 2021-2023.

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

28-10-202129-10-2021Online

Zaufali nam: