Szkolenie online Rachunkowość budżetowa w 2021 r.  – praktyczne aspekty ewidencji księgowej w sektorze publicznym

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Rachunkowość budżetowa w 2021 r. – praktyczne aspekty ewidencji księgowej w sektorze publicznym

22 07 2021 - Online
20 08 2021 - Online

Kategoria:
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowanej jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze najczęściej występujących problemów przy księgowaniach w jednostce budżetowej (również błędów wykazywanych w protokołach pokontrolnych RIO I NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. ewidencji księgowej poszczególnych rodzajów operacji również po zmianach prawnych w tym zakresie.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program szkolenia

1. Problemy ewidencji należności i dochodów, w tym m.in.:
a) nadpłaty,
b) należności sporne i wątpliwe,
c) odraczanie terminu płatności,
d) rozłożenie na raty,
e) umorzenia,
f) przedawnienia.

2. Naliczanie i ewidencja odsetek od należności – zmiany w tym zakresie.

3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.

4. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.

5. Problemy ewidencji wydatków, w tym min.:
a) wydatki remontowe i inwestycyjne,
b) zakupy bieżące, a majątkowe,
c) zaangażowanie i zobowiązania,
d) wydatki niewygasające.

6. Problemy ewidencji kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Korekta kosztów.

7. Rozliczenia międzyokresowe – zasady, uproszczenia.

8. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, likwidacja.

9. Inne różne wątpliwości ewidencyjne.

10. Ewidencja wyniku finansowego.

11. Fundusz jednostki i jego analityka.

12. Sprawozdawczość finansowa.

13. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 350 zł/osoba

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w kursie.

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach: 10.00 – 15.00
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

22 07 2021 - Online
20 08 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję