Szkolenie online Reasekuracja bierna w bilansie dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program

1. Charakterystyka reasekuracji biernej, rodzaje umów reasekuracji, elementy rozliczeń reasekuracji.

2. Systemy rozliczeń umów reasekuracji (run-off basis/clean cut basis; rok polisy/rok szkody).

3. Reasekuracja bierna dla celów rachunkowości:
a) specyfika pozycji aktywów i zobowiązań dla celów rachunkowości z tytułu reasekuracji biernej,
b) specyfika rozrachunków i rozliczeń międzyokresowych w oparciu o systemy rozliczeń:
• na bazie składki przypisanej,
• na bazie składki zarobionej,
• na bazie składki należnej,
• na bazie składki zainkasowanej.
b) rozliczanie umowy reasekuracji przez cały okres jej trwania dla celów rachunkowości,
c) specyfika tworzenia udziału reasekuratora rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości,
d) specyfika przychodów i kosztów z tytułu reasekuracji biernej:
• z umów reasekuracji proporcjonalnej,
• z umów reasekuracji nieproporcjonalnej.
e) analiza wyniku na umowie reasekuracji z tytułu reasekuracji biernej:
• z umów reasekuracji proporcjonalnej,
• z umów reasekuracji nieproporcjonalnej.

4. Reasekuracja bierna w systemie Wypłacalność II:
a) specyfika pozycji aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności z tytułu reasekuracji biernej,
b) korekty rozrachunków i rozliczeń międzyokresowych w oparciu o systemy rozliczeń:
• na bazie składki przypisanej,
• na bazie składki zarobionej,
• na bazie składki należnej w okresie,
• na bazie składki zainkasowanej.
c) rozliczanie umowy reasekuracji przez cały okres jej trwania dla celów wypłacalności,
d) specyfika tworzenia udziału reasekuratora rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności.

5. Reasekuracja bierna w bilansie dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności – pytania testowe.

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

06-12-202107-12-2021Online

Zaufali nam: