Szkolenie online Reklamacje usług finansowych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Dostępne formy składania reklamacji.

2. Wymogi formalne złożonej reklamacji.

3. Terminy w rozpatrywaniu reklamacji.

4. Formy udzielania odpowiedzi.

5. Możliwe sposoby odwołania się klienta od decyzji reklamacyjnej.

6. Uchwały i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie reklamacji usług bankowych.

7. Przykłady możliwych roszczeń, reklamacji i skarg.

8. Nadużycia ze strony instytucji finansowych – interpretacja przepisów.

9. Pozwanie z powodu polisy, opłat dodatkowych – case study.

10. Przykłady możliwych roszczeń oraz wybrane aspekty praktyczne.

11. Błędy w trakcie rozpatrywania skarg – potencjalne zagrożenia i jak ich unikać w praktyce. Nieprawidłowa identyfikacja reklamacji.

12. Nieprawidłowe zapisanie roszczeń.

13. Brak odpowiedzi w terminie.

14. Opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na reklamację.

15. Niezachowanie wymaganej formy odpowiedzi na reklamację.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

08-12-2021Online

Zaufali nam: