Szkolenie online Rekrutacja i selekcja pracowników

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do specjalistów odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników umiejętności projektowania procesu rekrutacji i skutecznego prowadzenia rozmów selekcyjnych.

Celem szczegółowym szkolenia jest zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:
• zasady tworzenie wizerunku pracodawcy – Employing Branding
• tworzenia profilu wymagań zawodowych na dowolne stanowisko pracy,
• przygotowania procedury selekcyjnej,
• postępowania w różnych sytuacjach selekcji personalnych,
• prowadzenia rozmów selekcyjnych,
• unikania błędów w ocenie kandydatów.

Korzyści ze szkolenia:
• możliwość uczestnictwa bez wychodzenia z domu/miejsca pracy
• realizacja ambitnych celów szkoleniowych w bardzo krótkim czasie
• intensywna praca i pozyskanie maksymalnych umiejętności w ciągu 8 godzin lekcyjnych
• możliwość otrzymania pakietu narzędzi – niemalże gotowych do zastosowania w organizacji podczas procesu doboru kadr oraz budowy Employing Branding.

Metodyka szkolenia

Szkolenia prowadzone będą metodami online, czy wykorzystaniu technik interaktywnych, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Każdy uczestnik otrzyma materiały dzięki którym będzie możliwe wykorzystanie podczas warsztatowej pracy online symulacji, case study, testów, mini-wykładu. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne podczas pracy konsultanta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

1. Wizerunek pracodawcy i jego znaczenie w procesie doboru kadr:
• zasady tworzenia wizerunku organizacji tj. Employing Branding
• budowania opinii o organizacji u potencjalnych klientów.

2. Rekrutacja i selekcja pracowników – zagadnienia wprowadzające:
• proces rekrutacji i selekcji – poszczególne etapy i ich waga oraz znaczenie dla naboru,
• model efektywnego doboru pracowników.

3. Zasady i metody tworzenie profilu kompetencyjnego:
• model kompetencji i jego zastosowanie z procesie doboru kadr
• budowa profilu kandydata w oparciu o kwalifikacje i kompetencje
• behawioralna skala wskaźników kompetencji wykorzystywanych w procesie rekrutacyjnym – profil kompetencyjny kandydata.

4. Zastosowanie typowych metod selekcji pracowników:
• rodzaje metod selekcyjnych i ich wartość prognostyczna,
• baterie testów w procesie selekcji,
• symulacje w procesie selekcji,
• budowanie procesu selekcji z wykorzystaniem poszczególnych metod.

5. Analiza dokumentów aplikacyjnych w tym CV:
• preselekcja – czym jest i według jakiego algorytmu ją stosować,
• na co zwracać szczególną uwagę?
• jak interpretować przerwy i zmiany w przebiegu kariery zawodowej?
• co wyjaśniać w trakcie wywiadu kwalifikacyjnego?

6. Rozmowa rekrutacyjna jako podstawowa technika zdobywania informacji o kandydacie:
• rodzaje wywiadów kwalifikacyjnych,
• rodzaje i funkcje pytań (otwarte, zamknięte, sugerujące, poszerzające i pogłębiające, procesowo-celowe),
• wywiad kompetencyjny, tj. techniki prowadzenia wywiadów,
• pogłębianie pytań (koncepcja „lejka” – procedura zadawania pytań).

7. Wybór właściwego kandydata na stanowisko:
• najlepszy z kandydatów, czy najlepszy w odniesieniu do wstępnych oczekiwań (profilu)?
• jak podjąć decyzję? – metody jakościowe i ilościowe.

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-10-202126-10-2021Online
15-11-202116-11-2021Online
25-11-202126-11-2021Online
06-12-202107-12-2021Online
16-12-202117-12-2021Online

Zaufali nam: