Szkolenie online Rewolucja w CIT i PIT 2022. Praktyczne aspekty wdrożenia polskiego ładu w podatkach dochodowych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Górski – Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy. W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.  Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa. 

Opis szkolenia

Polski Ład to wiele rozwiązań systemowych, które zgodnie założeniami mają pobudzić i ustabilizować gospodarkę po stanie pandemii (COVID19). Założenia te w szczególności widać w projekcie zmian do podatków dochodowych (CIT i PIT).
Zmiany te z jednej strony mają pobudzić gospodarkę przez system ulg oraz innych preferencji podatkowych (poszerzenie zakresu zastosowania ulgi B+R, nowe ulgi, uproszczenia w zakresie CIT Estońskiego, uproszczenia w zakresie cen transferowych) a z drugiej strony uszczelnić system podatkowy (JPK dla potrzeb CIT i PIT, uszczelnienie regulacji w zakresie kosztów finansowania dłużnego, nowa regulacja w zakresie podatku u źródła, bark odliczenia składki zdrowotnej). Ponadto, projekty zmian przewidują wiele rozwiązań o charakterze precyzującym (przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną).
Przedmiotem szkolenia będzie omówienie ww. zmian tak aby poczynając od 1 stycznia 2022 r. przygotować się do zmienionej rzeczywistości podatkowej w celu świadomego podejmowania decyzji biznesowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w podatkach dochodowych (CIT i PIT), które wejdą w życie w związku z praktycznym wdrażaniem postanowień tzw. Polskiego Ładu. Zgodnie z założeniami szkolenie ma na celu dostosowanie przedsięwzięć biznesowych do nowych przepisów oraz nabycie umiejętności co do ich stosowania w praktyce.

Opis zajęć

Dnia 26 lipca 2021 r. pojawił się projekt zmian w CIT i PIT wywołanych praktycznym wdrożeniem tzw. Polskiego Ładu. Projekt ten w chwili obecnej jest w konsultacjach podatkowych. Zgodnie z założeniami zmiany mają wejść w życie poczynając od dnia 1 stycznia 2022 r. Zmiany będą bardzo szerokie. W szczególności należy zwrócić uwagę na uproszczenie w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, nową regulację w zakresie techniki poboru podatku u źródła, nowe ulgi wspierające przedsiębiorców, JPK dla potrzeb CIT i PIT, brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiele innych.

Program szkolenia

I. Spółka komandytowa / spółka jawna:
1. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – obowiązki informacyjne.

II. Podatkowa grupa kapitałowa:
1. Modyfikacja warunków tworzenia oraz działania w formie podatkowej grupy kapitałowej (obniżenie przeciętnego kapitału zakładowego, likwidacja współczynnika rentowności, zmiana formy umowy podatkowej grupy kapitałowej).
2. Rozliczenie strat podatkowych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową w trakcie trwania podatkowej grupy kapitałowej oraz po jej ustaniu.

III. Obowiązek podatkowych:
1. Nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowych a posiadanie zarządu na terytorium RP. Siedziba w sensie formalnym. Siedziba w sensie faktycznym.

IV. Zmiany w zakresie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów:
1. Przychody oraz koszty uzyskania przychodów z tytułu restrukturyzacji działalności gospodarczej (łączenia, podziały, przekształcenia, itp.) – nowa regulacja prawna.
2. Przychody oraz koszty uzyskania przychodów w przypadku nielegalnego zatrudnienia.

V. Koszty finansowania dłużnego:
1. Modyfikacja zasad liczenia limitu. Bezpieczna przystań a podatkowa EBITDA.

VI. Amortyzacja:
1. Amortyzacja w spółkach nieruchomościowych.
2. Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych.

VII. Nowe ulgi/odliczenia:
1. Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
2. Ulga na wytworzenie nowego produktu.
3. Ulga na wprowadzenie produktu na nowy rynek.
4. Ulga na przejęcie innych jednostek.
5. Ulga na pozyskanie kapitału (giełda).
6. Zmiany w zakresie ulgi na robotyzację.
7. Ulga za rozliczenie bezgotówkowe.

VIII. Podatek u źródła:
1. Konstrukcja spółek holdingowych a podatek u źródła.
2. Zakres podmioty i przedmiotowy.
3. Stawki oraz zwolnienia.
4. Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN.
5. Likwidacja trybu zwrotowego.
6. Nowa konstrukcja – opinia o stosowaniu preferencji.

IX. Podmioty powiązane/ceny transferowe:
1. Modyfikacja definicji podmiotów powiązanych (spółka komandytowa i komplementariusze, spółka jawna i jej wspólnicy).
2. Modyfikacja definicji transakcji kontrolowanych (umowa pożyczki oraz jej zmiany).
3. Bezpieczne przystanie (modyfikacja regulacji w zakresie usług o niskiej wartości dodanej oraz w zakresie pożyczek).
4. Wyłączenia z pod obowiązku dokumentacji (refakturowanie – jakie warunki muszą być spełnione ? )
5. Modyfikacja limitów dokumentacyjnych (depozyty, ubezpieczenia, reasekuracja, wkłady do spółki niebędącej osobą prawną).
6. Wyłączenia z pod obowiązków analizy cen transferowych (analizy porównawczej lub analizy zgodności) (bezpieczna przystanie, mikro i mali przedsiębiorcy, transakcje inne niż z rajami podatkowymi).
7. Wydłużenie terminów dokumentacyjnych oraz informacyjnych (Local File, Master File, TPR – C).
8. Nowa konstrukcja – podatek z tytułu przerzucenia dochodów.

X. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). 

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-11-2021Online

Zaufali nam: