Szkolenie online Rewolucja w obowiązkach informacyjnych w zakresie cen transferowych 2020

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Rewolucja w obowiązkach informacyjnych w zakresie cen transferowych 2020

15 06 2020 - Online

Kategoria: , ,
Prowadzący

Marcin Górski – Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy. W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.  Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

Program

I. Ogólne informacje o cenach transferowych

1. Identyfikacja podmiotów powiązanych.

2. Metody ustalania oraz weryfikacji cen transferowych.

3. Dokumentacja cen transferowych. Local file. Master file. Zwolnienia. Limity. Elementy.

II. Ogólne informacje o informacji o cenach transferowych (TP-R)

1. Obowiązek sporządzenia dokumentacji a obowiązek przesłania informacji o cenach transferowych.

2. Podmiot składający informację o cenach transferowych a podmiot dla, którego jest składana informacja.

3. Jak postępować w przypadku spółki osobowej?

4. Prezentacja schemy TP-R.

5. Forma, termin oraz miejsce złożenia.

6. Podstawowe założenia objaśnień Ministra Finansów.

III. Elementy informacji o cenach transferowych (TP-R)

1. Zobowiązanie do sporządzenia dokumentacji albo zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji a zakres przekazywanych danych.

2. Cel złożenia informacji:
a) jak postępować w przypadku złożenia informacji po raz pierwszy?
b) jak postępować w przypadku korekty?

3. Okres, którego dotyczy informacja:
a) jak postępować w przypadku spółki osobowej?

4. Dane identyfikacyjne podmiotu składając informację oraz dane identyfikacyjne podmiotu, za który jest składana informacja:
a) jak postępować w przypadku tożsamości podmiotów?
b) jak postępować w przypadku spółek osobowych?
c) znaczenie kodu PKD.

5. Informacje finansowe o podmiocie, dla którego składana jest informacja:
a) jak postępować w przypadku wszystkich podmiotów?
b) jak postępować w przypadku banków oraz ubezpieczycieli?
c) marża operacyjna, marża zysku brutto, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego,
d) marża odsetkowa netto, koszty/dochody, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego,
e) rentowność działalności technicznej, rentowność sprzedaży, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego.

6. Informacje dotyczące transakcji kontrolowanych:
a) opis kontrahenta,
b) zasady kategoryzacji transakcji kontrolowanych,
c) zasady ustalania wartości transakcji kontrolowanych,
d) informacje o cenach transferowych. Cena minimalna. Cena maksymalna. Zróżnicowany asortyment.
e) informacja o zysku w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zysk zakładany. Zysk zrealizowany,
f) wynik transakcji kontrolowanej,
g) wybór metody weryfikacji cen transferowych,
h) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Metoda ceny odprzedaży. Metoda koszt plus. metoda podziału zysku. Metoda marży transakcyjnej netto. Inna metoda – wycena niezależnego specjalisty. Inna metoda,
i) wybór wskaźnika rentowności. Marża brutto ze sprzedaży. Narzut brutto ze sprzedaży. Marża netto ze sprzedaży. Narzut netto ze sprzedaży. Marża operacyjna. Narzut operacyjny. Marża zysku brutto. Narzut zysku brutto. Rentowność aktywów. Rentowność kapitału własnego. Wskaźnik Berry´ego. Narzut EBIT. Marża EBIT. Rentowność kapitału własnego,
j) korekta wyników porównywalności,
k) analiza dolnej oraz górnej granicy przedziału,
l) przypadki szczególne – transakcje finansowe oraz udostępnienie wartości niematerialnych i prawnych.

Informacje organizacyjne

PROMOCJA NA SZKOLENIE W TERMINIE CZERWCOWYM!
Koszt uczestnictwa: 490 zł + 23% VAT 392 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz.III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

15 06 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję