Szkolenie online Rewolucyjne zmiany CIT, JPK_VAT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży hotelarskiej i turystycznej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Rewolucyjne zmiany CIT, JPK_VAT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży hotelarskiej i turystycznej

26 11 2020 - 27 11 2020 - Online

Kategoria: , ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę hotelarską.

Program

DZIEŃ 1

1. Pojęcie schematu podatkowego z uwzględnieniem branży turystycznej i hotelarskiej:
a) definicja schematu podatkowego,
b) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści – warunki stosowania,
c) czy schemat = nadużycie prawa? zapewnienia MF a praktyka,
d) typowe schematy podatkowe w branży hotelarskiej i turystycznej,
e) czy w branży farmaceutycznej występują schematy standaryzowane.

2. Raportowanie schematów podatkowych w praktyce:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) podmioty objęte obowiązkami raportowania,
c) schemat podatkowy – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego,
e) dlaczego warto przygotować procedurę,
f) rewolucja w MDR od 1 lipca 2020 r. – nowe terminy i zasady zgłaszania schematów.

3. Pozostałe zmiany w CIT i PIT – skutki dla branży hotelarskiej i turystycznej:
a) zmiany w zakresie białej listy oraz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – skutki dla rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty finansowania własnego jako koszt podatkowy – nowe regulacje kosztowe,
c) czy kary wypłacone klientom mogą być kosztem podatkowym? – podejście organów podatkowych.

4. Branża hotelarska i turystyczna – zagadnienia specyficzne:
a) zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów,
b) podatek od przychodów z budynkiem – najnowsze stanowisko fiskusa i sądów,
c) reprezentacja i reklama w branży hotelarskiej i turystycznej,
d) podatek u źródła w branży hotelarskiej i turystycznej, usługi reklamowe, usługi pośrednictwa handlowego, usługi ubezpieczeniowe i inne płatności na rzecz zagranicznych podmiotów, znowelizowane zasady poboru podatku u źródła w przypadku płatności, które w ciągu roku przekraczają kwotę 2 mln złotych,
e) możliwość zwolnienia z poboru podatku u źródła na skutek wydania opinii o stosowania zwolnieniu,
f) stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po 1 stycznia 2021 r.,
g) opodatkowanie podatkiem u źródła nabywanych usług niezbędnych do świadczenia usług przez podmioty z branży hotelarskiej oraz turystycznej,
h) zasady dochowania należytej staranności przy weryfikacji właściciela należności.

5. Tarcze antykryzysowe – zmiany w CIT i PIT – skutki dla branży hotelarskiej i turystycznej:
a) pomoc otrzymywana na podstawie przepisów tarczowych oraz około tarczowych a zwolnienia od podatku w CIT i PIT,
b) możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej,
c) nowe odliczenia od podstawy opodatkowania – darowizny za zapobieganie COVID 19 oraz pozostałe darowizny,
d) zmiany w zakresie działalności innowacyjnej – ulga badawczo rozwojowa oraz IP – BOX,
e) rezygnacja z zaliczek uproszczonych,
f) jednorazowy odpis amortyzacyjny,
g) podatek od nieruchomości komercyjnych – odroczenie terminu płatności oraz zwolnienie od podatku,
h) ulga na złe długi po zmianach tarczowych.

DZIEŃ 2

1. JPK_VAT w hotelarskiej i turystycznej:
a) kody dla grup towarowych i usługowych (GTU),
b) kody dla specyficznych typów transakcji,
c) zasady ujmowania faktur korygujących w nowej strukturze JPK_VAT,
d) JPK_VAT a ulga na złe długi,
e) zasady ujmowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
f) świadczenia nieodpłatne oraz dokumenty wewnętrzne a JPK_VAT,
g) refaktury a JPK_VAT,
h) sprzedaż rejestrowana na kasie fiskalnej i faktury do paragonów a JPK_VAT.

2. Zmiany w VAT istotne dla branży hotelarskiej i turystycznej:
a) SLIM VAT:
• zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
• nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus,
• nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów,
• wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
• zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
• częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
b) biała lista – zmiany na korzyść podatników obowiązujące od 1 lipca 2020 r.,
c) zmiany dotyczące kas fiskalnych w 2020 r.,
d) nowa matryca VAT,
e) wiążąca Informacja Stawkowa.

3. Bieżące zagadnienia dotyczące rozliczania VAT, aktualne orzecznictwo i interpretacje:
a) typy potrąceń (kompensat) a podzielona płatność – co z potrąceniami wielostronnymi i umownymi?
b) import i eksport usług w branży turystycznej – wybrane zagadnienia,
c) świadczenia kompleksowe – problematyka prawidłowego określania stawek podatkowych w przypadku tzw. pakietów hotelowych, usługi organizacji konferencji i eventów,
d) zaliczki w procedurze VAT marża – praktyka po wyroku TSUE w sprawie Skarpa Travel sp. z o.o., C-422/17,
e) stawka VAT dla pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych realizowanych poza terytorium Unii Europejskiej,
f) odsetki od WNT i importu usług przed TSUE – pytanie prejudycjalne do TSUE skierowane przez WSA w Gliwicach (wyrok z 4 listopada 2019 r., sygn. akt. I SA/Gl 495/19,
g) działalność w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) a VAT.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz.III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

26 11 2020 - 27 11 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję