Szkolenie online Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

06 07 2021 - 07 07 2021 - Online

Kategoria: , , , ,

Prowadzący

prof. dr hab.Tomasz Wnuk-Pel – koordynator i trener programu Profesjonalny Controlling. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Affiliate Professor na Linnaeus University w Växjö w Szwecji a także Visiting Professor na uniwersytetach we Francji, Niemczech, Włoszech, Katarze, Tajwanie, Tajlandii, Chinach, Japonii i w innych krajach. Członek Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association i członkiem European Accounting Association. Od 1994 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacjach non-profit. Autor ponad stu zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla organizacji produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit. Jest autorem artykułów naukowych i książek dla praktyków, m.in.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, 2006; Controlling kosztów, 2017; Controlling operacyjny, 2017; Controlling strategiczny, 2017.

Poziom szkolenia

• szkolenie prowadzone jest na poziomie średniozaawansowanym,
• uczestnicy powinni posiadać wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu,
• zajęcia są intensywne stąd też dla osiągnięcia maksymalnej korzyści od uczestników wymagana jest koncentracja i pełne zaangażowanie.

Cel szkolenia

• przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących współczesnych metod rachunku kosztów wykorzystywanych w firmach usługowych,
• przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących metod kalkulacji kosztów i zarządzania rentownością w firmach usługowych.

Metody pracy

• wykłady i ćwiczenia (40%)
• CASE STUDY (60%)

Materiały

• komplet materiałów szkoleniowych ułatwiających prace podczas zajęć i umożliwiających uporządkowanie nabytych umiejętności i zastosowanie poznanych metod w przedsiębiorstwie po zakończeniu szkolenia (około 80 stron).

Program

1. Rachunek kosztów i klasyfikacja kosztów w firmie usługowej:
a) zadania rachunku kosztów w firmie usługowej (cele rachunku kosztów, czynniki wpływające na kształt rachunku kosztów, rodzaje decyzji podejmowanych na podstawie rachunku kosztów),
b) klasyfikacja kosztów w firmie usługowej (koszty wg rodzaju, koszty wg podmiotów, koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne).
MarketSpec CASE (wyodrębnianie kosztów bezpośrednich i pośrednich usług, podział kosztów na stałe i zmienne ze względu na różne obiekty kosztów, wyznaczanie jednostkowego kosztu zmiennego usług, wykorzystanie podziału kosztów do prognozowania).

2. Tradycyjne metody grupowania i rozliczania kosztów w firmie usługowej:
a) znaczenie grupowania i rozliczania kosztów (cele i znaczenie rozliczania, czynniki determinujące rozliczanie, dobór kluczy podziałowych, czynniki wpływające na dokładność rozliczania kosztów),
b) grupowanie kosztów pośrednich w MPK (przyczyny wydzielania MPK, rozliczanie kosztów prostych, rozliczanie innych kosztów, problemy rozliczania kosztów pośrednich na MPK),
c) rozliczanie kosztów pomocniczych MPK (charakterystyka i wyodrębnianie MPK pomocniczych, metody rozliczania, zastosowanie stawek umownych, uproszczenia w rozliczaniu),
d) obliczanie stawek kosztów pośrednich (klucze rozliczeniowe przy działalności prostej i złożonej, czynniki wpływające na dobór klucza podziałowego, szczególne przypadki doboru kluczy podziałowych),
e) obciążanie usług kosztami pośrednimi (wspólna stawka dla firmy, odrębne stawki dla działów, planowane stawki kosztów pośrednich),
f) kalkulacja doliczeniowa (podstawowe zasady kalkulacji doliczeniowej; warunki zastosowania kalkulacji doliczeniowej; czynniki wpływające na dokładność kalkulacji kosztów usług; kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa, kalkulacja doliczeniowa skumulowana i zróżnicowana).
FacultyMan CASE (rozliczanie kosztów budynków, rozliczanie kosztów pośrednich i ogólnych, ewidencja rozliczeń na kontach analitycznych).
DetailBank CASE (rozliczanie usług wewnętrznych metodą bezpośrednią, wykorzystanie do rozliczeń metody stopniowej oraz w części rozliczeń stawek planowanych, rekomendacja zastosowania konkretnej metody rozliczania usług wewnętrznych).
NatureHouse CASE (rozliczanie kosztów centrali na regiony w proporcji do przychodów, alternatywne sposoby rozliczeń, wady i zalety oraz wybór rozwiązań optymalnych).
SoftPro CASE (odrębne rozliczanie kosztów zmiennych i stałych działów wsparcia, ewidencja rozliczonych kosztów na kontach, zalety i wady dualnego rozliczania kosztów działów pomocniczych).
TaxAssociates CASE (kalkulacja planowanych kosztów usług według starego i nowego systemy rachunku kosztów, wyjaśnienie przyczyn w otrzymanych wynikach i rekomendacje, co do planowanych rozwiązań).
InstalFinish CASE (rozliczanie kosztów ogólnych na rodzaje usług, zasadność odrębnego rozliczania kosztów różnych rodzajów usług, problemy ujmowania kosztów napraw na różne rodzaje usług).

3. Kalkulacja kosztów usług z wykorzystaniem rachunku kosztów działań:
a) przesłanki zastosowania rachunku kosztów działań do kalkulacji kosztów w firmach usługowych,
b) etapy wdrażania rachunku kosztów działań (wyodrębnianie zasobów i działań, określanie nośników zasobów i działań, ustalanie kosztów jednostkowych na podstawie kalkulacji ABC),
c) zarządzanie na podstawie informacji z rachunku kosztów działań.
InsuranceCo CASE (rozliczanie kosztów zasobów na działania, rozliczanie kosztów działań na oferowane usługi, ustalenie i analiza rentowności usług na podstawie rachunku kosztów działań, warunki sprzyjające decyzji o wdrożeniu rachunku kosztów działań).
AccountingServ CASE (szacowanie kosztów usług przy wykorzystaniu kalkulacji tradycyjnej i ABC, porównanie rezultatów i analiza rentowności usług, wyodrębnianie czterech różnych poziomów działań).

4. Rachunek kosztów zmiennych w firmach usługowych:
a) podstawowe systemy rachunku kosztów i możliwość ich zastosowania w firmach usługowych,
b) zasady funkcjonowania rachunku kosztów zmiennych i jego wykorzystanie w firmach usługowych.
ClinicCo CASE (podział kosztów obsługi na stałe i zmienne na podstawie doświadczenia oraz metody dwóch punktów, budowa funkcji kosztów zmiennych do planowania, praktyczne ograniczenia podziału kosztów na stałe i zmienne).
GoodClean CASE (sporządzanie rachunku kosztów zmiennych w przekroju usług, analiza rentowności usług w oparciu o rachunek kosztów zmiennych, wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do planowania wyniku finansowego).

5. Uwzględnienie stopnia wykorzystania potencjału w kalkulacji kosztów w firmach usługowych:
a) podstawowe systemy rachunku kosztów występujące w praktyce (rachunek kosztów rzeczywistych, normalnych i standardowych),
b) zasady implementacji, zalety i problemy związane z funkcjonowaniem rachunku kosztów normalnych,
c) określenie normalnego poziomu działalności i szacowanie kosztów niewykorzystanego potencjału (wpływ wyodrębnienia kosztów pustych na kalkulację kosztów usług).
HighEcon CASE (wpływ stopnia wykorzystania potencjału na koszty usług, wyodrębnianie kosztów niewykorzystanego potencjału i kalkulacja kosztów usług z uwzględnieniem stopnia wykorzystania potencjału, sposoby postępowania w przypadku, gdy spadek wykorzystania potencjału jest przejściowy bądź trwały).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:
Dzień I 11:00-17:00
Dzień II 9:00-15:00

Harmonogram szkolenia:

Dzień I
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
10:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
11:00 → wykład cz. I
12:45 → przerwa 30-minutowa
13:15 → wykład cz. II
14:45 → przerwa 15-minutowa
15:00 → wykład cz. III
17:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Dzień II
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
08:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 → wykład cz. I
10:45 → przerwa 15-minutowa
11:00→ wykład cz. II
12:45 → przerwa 30-minutowa
13:15→ wykład cz. III
15:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarne* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

06 07 2021 - 07 07 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję