Szkolenie online Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący*

Karol Plewa – Senior Manager w Zespole MDDP Business Consulting. Od ponad dziesięciu lat realizuje projekty doradcze w MDDP, specjalizując się w optymalizacji procesów biznesowych i księgowych, audycie operacyjnym, projektach rozliczenia inwestycji budowlanych (cost segregation) oraz inwentaryzacjach. Jest ekspertem MDDP w zakresie procesów inwentaryzacji. Prowadził jeden z największych w Polsce projektów inwentaryzacji środków trwałych dla spółek z grupy PKP zarządzając ponad 50-osobowym zespołem spisowym, poza tym liczne inne projekty inwentaryzacyjne dla uznanych firm z branży farmaceutycznej, sprzedaży detalicznej, sprzedaży elektronicznej, firm logistycznych, organizacji państwowych. Opracował metodologię rozliczenia inwestycji MDDP w ujęciu księgowym i podatkowym „cost segregation”, rozliczał najbardziej prestiżowe inwestycje w wysokościowe budynki biurowe w Polsce, sieci hoteli, galerie handlowe, budynki magazynowo – biurowe, budynki specjalistyczne np. centrum kolokacji danych teleinformatycznych. Absolwent studiów doktoranckich na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz międzynarodowych studiów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – advanced diploma in accounting and business) z zakresu finansów, rachunkowości oraz zarządzania. Autor licznych artykułów i opracowań dydaktycznych z zakresu inwentaryzacji.

Rafał Kran – Doradca Podatkowy, Manager w MDDP.  Zajmuje się doradztwem podatkowym dotyczącym nieruchomości. Specjalizuje się w zakresie podatku od nieruchomości. W ramach prowadzonych postępowań nadpłatowych odzyskał dla swoich klientów nadpłaty liczone w milionach złotych. Rafał jest ekspertem MDDP w zakresie rozliczania inwestycji przemysłowych, biurowych, handlowych. Opracował metodologię MDDP rozliczenia inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym w ramach procedury cost segregation polegającej na realokacji środków trwałych i przypisywania im optymalnej stawki amortyzacyjnej dla celów podatku dochodowego. Ponadto, Rafał doradza m.in. podmiotom z branży nieruchomościowej w zakresie opodatkowania obrotu nieruchomościami, w tym prawidłowości rozliczeń VAT. W związku z kompleksową obsługą podatkową klientów, posiada szerokie doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz kursów i szkoleń z zakresu podatków. Autor licznych artykułów prasowych dotyczących prawa podatkowego w prasie branżowej. Z MDDP związany od 2014 r. Przed rozpoczęciem współpracy z MDDP, zdobywał doświadczenie w Accreo Taxand i Crido Taxand.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Cel szkolenia

Obserwujemy, iż firmy realizujące inwestycje budowlane coraz częściej poszukują specjalistycznej wiedzy księgowej i podatkowej w zakresie poprawnego rozliczenia inwestycji i opracowania szczegółowej ewidencji składników majątku trwałego. Wydzielenie komponentów (pojedynczych środków trwałych) ze złożonych środków trwałych np. budynek oraz poprawne alokowanie kosztów pośrednich umożliwia zwiększenie odpisów amortyzacyjnych i lepsze dopasowanie ekonomicznego okresu użytkowania składnika majątku do jego faktycznej specyfiki użytkowej. W obliczu zmian podatkowych oraz wydanych komunikatów ministra finansów w zakresie Krajowych Standarów Rachunkowości dotyczących środków trwałych oraz inwentaryzacji uczestnictwo w szkoleniu prezentującym w sposób syntetyczny:
• podstawowe terminy i pojęcia,
• zagadnienia regulacyjne i podatkowe,
• dobre praktyki,
• przykłady branżowe z zrealizowanych projektów dotyczących rozliczenia inwestycji, wydaje się być wartościowe.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest zwłaszcza dla osób zaangażowanych w rozliczenie inwestycji, księgowych, menedżerów finansowych, menedżerów podatkowych czy project managerów prowadzących projekty budowlane.

Program

1. Definicja środka trwałego w ujęciu księgowym i podatkowym.

2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.

3. Kompletność i zdatność do użytkowania.

4. Okres ekonomicznej użyteczności, a amortyzacja podatkowa.

5. Zakres zastosowania Klasyfikacji Środków Trwałych i ich zmiany od 2018.

6. Klasyfikacja Środków Trwałych a wnioski o interpretacje indywidualne.

7. Jak zaplanować proces ewidencji nakładów inwestycyjnych.

8. Znaczenie współpracy księgowego, kierownika budowy i generalnego wykonawcy.

9. Zasady określania wartości początkowej środka trwałego.

10. Rozliczenie kosztów pośrednich inwestycji.

11. Wpływ przepisów podatkowych na zastosowanie kosztów pośrednich.

12. Ograniczenia dla kosztów finansowania dłużnego od 2018.

13. Modernizacja a remont – ulepszenie, czy koszty jednorazowe.

14. Metody i stawki amortyzacji (liniowa, degresywna, stawki indywidualne).

15. Jednorazowa amortyzacja środka trwałego w ramach limitów ustawowych.

16. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania i termin rozpoczęcia amortyzacji.

17. Procedura ujawniania środków trwałych w istniejących inwestycjach.

18. Rozliczenie inwestycji a podatek od nieruchomości.

19. Wydatki na infrastrukturę publiczną w ramach inwestycji własnej – sposób rozliczenia.

20. Vademecum inwentaryzacji środków trwałych.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-11-2021Online
17-12-2021Online

Zaufali nam: