Szkolenie online Sankcje podatkowe i nie tylko z tytułu popełnionych błędów w rozliczeniach podatkowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Sankcje podatkowe i nie tylko z tytułu popełnionych błędów w rozliczeniach podatkowych

18 06 2020 - Online

Kategoria: , , ,
Prowadzący

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o.

Program

1. Odsetki od zaległości podatkowych.

2. Sankcja dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT (15%,20%,30% lub 100% zaniżonej podstawy opodatkowania).

3. Kodeks karny skarbowy (m.in.: sankcje za nieprzedstawienie lub przedstawienie w niewłaściwej formie dokumentacji podatkowej organom podatkowym, brak płatności w mechanizmie podzielonej płatności, wadliwa treść faktury, nierzetelna faktura).

4. Sankcja 500 zł za każdy błąd w JPK_VAT od 1 lipca 2020 rok.

5. Sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

6. Sankcja w postaci braku możliwości odliczenia podatku VAT w przypadku nieprawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego w WNT i imporcie usług.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 175 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00-11:30

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

18 06 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję