Szkolenie online SLIM VAT 1 i 2 – ważne zmiany w podatku VAT

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online SLIM VAT 1 i 2 – ważne zmiany w podatku VAT

20 08 2021 - Online
24 09 2021 - Online

Kategoria: , ,
Prowadzący szkolenie

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o.

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Program szkolenia

Nowelizacja SLIM VAT 1 wprowadzona 1.01.2021 roku

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
• przyczyna korekty a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane.
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w świetle przepisów od 2021 r.,
• jakie dokumenty trzeba będzie posiadać w przypadku wystawienia faktur korygujących podatek VAT in minus.

2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.,
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.,
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.

3. Zaliczki otrzymane na poczet eksportu towarów:
a) opodatkowanie zaliczek na eksport towarów na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2020 roku,
b) nowe zasady opodatkowania zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu towarów od 2021 roku.

4. Nowe zasady odliczenia podatku VAT od 2021 r.:
a) ograniczenia czasowe odliczenia podatku VAT na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2020 r. – jak ustalić prawidłowo moment otrzymania faktury?
b) moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe, w których można odliczyć VAT od 2021 r.,
c) możliwość odliczenia VAT w związku z nabyciem usług noclegowych od 2021 r. – w jakich przypadkach będzie możliwe?

5. Ważne zmiany dotyczące zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.,
e) nowe możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

6. Zmiany dotyczące wykazu podatników VAT czynnych od 2021 r.:
a) rozszerzony zakres rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych,
b) wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników VAT czynnych.

7. Korekta przepisów dotyczących zasad wydawania Wiążących Informacji Skarbowych (WIS) od 2021 r.:
a) ograniczenie możliwości wydawania WIS w sytuacji, gdy dotyczy stanu faktycznego objętego kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
b) ograniczenie zakresu czasowego ochrony WIS.

8. Pozostałe zmiany przepisów w ramach pakietu SLIM VAT 1 od 2021 r.:
a) uporządkowanie przepisów dotyczących zwolnienia z VAT dotyczącego rolników ryczałtowych,
b) odniesienie przepisów Ordynacji podatkowej do kary pieniężnej nakładanej za błędy w JPK_VAT,
c) doprecyzowanie przepisów dotyczących braku możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku sprzedaży niektórych towarów,
d) porządkujące zmiany w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania,
e) zmiana niektórych zasad stosowania procedury TAX FREE.

Projekt nowelizacji SLIM VAT 2 (planowany termin wejścia w życie 1.10.2021 r oraz 1.01.2022 r.)

1. BREXIT – nowe zasady rozliczania podatku VAT w relacjach z UK i Irlandia Północną.

2. Doprecyzowanie przepisów w zakresie transakcji łańcuchowych w przypadku gdy pierwszy w kolejności dostawca jest organizatorem transportu.

3. Usankcjonowanie zasad rozliczania korekt obniżających podstawę opodatkowania w transakcjach WNT i importu usług.

4. Korekta transakcji importu towaru w terminie 4 miesięcy w ramach procedury uproszczonej.

5. Nowa forma zawiadomienia o rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części.

6. Likwidacja sankcji pozbawienia prawa do wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

7. Nowe uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).

8. Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.

9. Likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury.

10. Rozszerzenie możliwości zastosowania ulgi na złe długi na osoby fizyczne i podmioty zwolnione z podatku VAT będące nabywcami (dłużnikami).

11. Wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat.

12. Uproszczenie treści faktury zaliczkowej.

13. Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

14. Zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

15. Nowe możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT oraz nowe komunikaty przelewów do rachunków VAT.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 540 zł + 23% VAT

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz.III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

20 08 2021 - Online
24 09 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję