Szkolenie online Strategia podatkowa, procedury wewnętrzne, szacowanie i zarządzanie ryzykiem podatkowym, przygotowanie do kontroli – Tax Compliance Officer

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Barbara Filemonowicz – partner i lider praktyki postępowań podatkowych w ADN Podatki. Radca prawny oraz doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki, gdzie obsługiwała przedsiębiorców w projektach z zakresu postępowań podatkowych, obrony w sprawach karnych skarbowych (white collar crime) oraz projektach śledczych (forensic). Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów w języku angielskim na Uniwersytecie Lyon III we Francji (LL.M., European Business Law). Obecnie specjalizuje się w reprezentacji przedsiębiorców jako pełnomocnik przed organami podatkowymi oraz jako obrońca w postępowaniach karnych skarbowych (KKS). W doradztwie podatkowym jest uznanym ekspertem z zakresu podatku u źródła (WHT), raportowania schematów podatkowych (MDR), oraz wsparcia podmiotów przed oskarżeniem w udziale w oszustwach VAT. Wspiera klientów przy planowaniu bezpieczeństwa podatkowego organizacji – przeprowadza przez wdrożenia procedur ograniczających odpowiedzialność karną skarbową, procedur WHT i procedur MDR.

Program

1. Ryzyka w dziale podatkowym:
a) ryzyko finansowe:
• zaległości podatkowe, odsetki, dodatkowe należności o charakterze karnym od 2019 r. – czy wiesz o wszystkich?
• kwantyfikacja ryzyka podatkowego – jak skalkulować?
• mechanizmy zarządzania ryzykiem podatkowym – schematy działań w zależności od poziomu.
b) ryzyka osobiste (KK i KKS):
• jak znajduje się osobę winną? Podstawy przypisania odpowiedzialności księgowemu, członkowi zarządu, szeregowemu pracownikowi,
• kary, środki karne i inne konsekwencje,
• najczęstsze przestępstwa (o których istnieniu nie wiesz),
• zmniejszanie ryzyka osobistego – praktyki na co dzień i 3 narzędzia do użycia,
• okres przedawnienia,
• czynny żal i DPO – jak skutecznie zastosować.
c) ryzyko reputacyjne:
• jak nie informować o swoich podatkach – przykłady polskich i światowych afer reputacyjnych,
• nie tylko opinia publiczna – ryzyko „czarnej listy”,
• zarządzanie ryzykiem reputacyjnym.

2. Zarządzanie funkcją podatkową:
a) optymalizacja podatkowa – wolno czy nie?
b) unikanie a uchylanie się od opodatkowania – co można podatnikowi?
c) ogólna klauzula unikania opodatkowania (GAAR) w polskich przepisach – gdzie jest granica działań Tax Compliance Officera.

3. Strategia podatkowa – nowy obowiązek od 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane – czyli limit 50 mln EUR liczyć dla całej grupy?
b) sporządzenie i publikacja – dobre praktyki,
c) zakres informacji zawartych w strategii podatkowej – co trzeba, a co warto upublicznić?
d) ryzyka związane z opublikowaniem strategii podatkowej,
e) forma, częstotliwość publikacji,
f) transakcje z podmiotami powiązanymi,
g) wyłączenia,
h) sankcje.

4. Narzędzia celowane organów podatkowych:
a) GAAR,
b) MDR,
c) tzw. Big Data – STIR, JPK,
d) sprawozdanie z zatorów płatniczych,
e) publikacja danych podatkowych przez MF.

5. Wewnętrzne procedury podatkowe – schematy wzorcowych procedur:
a) procedura należytej staranności VAT,
b) rocedura należytej staranności WHT,
c) procedura MDR i procedura należytej staranności MDR,
d) procedura Białej Listy i Split-Payment,
e) pełnomocnictwa – formularze, zakres, uprawnieni, zasady udzielania,
f) które dokumenty musi podpisać zarząd? Zmiany od 1 lipca 2020.

6. Bądź gotowy do kontroli:
a) kontrole podatkowe – obecne trendy,
b) jak pilnować kontrolujących – granice, których nie wolno przekraczać,
c) korzystne dowody dla podatnika – jak je znaleźć i włączyć do materiału dowodowego,
d) wybór strategii w toku postepowania – aktywna czy pasywna?
e) dobre praktyki – instrukcja krok po kroku jak się przygotować do i jak współpracować z kontrolującymi,
f) pracownik działu księgowego / finansowego w toku przesłuchania – na przykładzie.

7. Zarządzanie funkcją podatkową w organizacjach – dobre praktyki:
a) zasady dla pracowników działu – jak zapobiegać wybieraniu ryzykownych dróg na skróty?
b) tworzenie efektywnego przepływu informacji,
c) systemowe działania polepszające efektywność pracy – monitoring zmian, znajomość trendów, zaangażowanie pracowników innych działów.

8. Jakiego nowego ustawodawstwa przeciwdziałającego optymalizacji podatkowej możemy się spodziewać w przyszłości?

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

26-10-2021Online
30-11-2021Online
20-12-2021Online

Zaufali nam: