NOWOŚĆ

Szkolenie online Sygnalista w administracji publicznej – wdrożenie nowych przepisów UE

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 390 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych pracowników i kadry kierowniczej, w tym Sekretarzy, Skarbników, Pracowników Rady, Przewodniczących Rady w urzędach miast, gmin, powiatów oraz urzędach marszałkowskich, a także urzędów wojewódzkich, inspektoratów nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnej, inspekcji weterynaryjnej oraz zakładów ubezpieczeń społecznych.

Cel szkolenia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii daje czas na wdrożenie jej przepisów państwom członkowskim do 17 grudnia 2021 r. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak przygotować się do realizacji dyrektywy o ochronie sygnalistów w swojej jednostce oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dowie się również jak wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prowadzący szkolenie

Ekspert w zakresie omawianej tematyki

Program szkolenia

1. Zakres obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
2. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
3. Etapy wdrożeniowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku.
4. Terminy wdrożeniowe dla nowych regulacji prawnych.
5. Typologia i definicje sygnalisty zawarte w przepisach.
6. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę o ochronie sygnalistów.
7. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów.
8. Środki ochrony sygnalistów.
9. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.
10. Ochrona danych osobowych sygnalistów.
11. Przepisy RODO a dyrektywa o sygnalistach.
12. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione.
13. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.
14. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe.
15. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach.
16. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji.

Informacje organizacyjne

Cena: 390 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

28-10-2021Online
25-11-2021Online
13-12-2021Online

Zaufali nam: