Szkolenie online System Intrastat

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zapoznać się z kompendium wiedzy od a do z odnośnie ZGŁOSZENIA INTRASTAT. Pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze, bo od tego czasu zgłaszać możecie już sami nie bojąc się o negatywne konsekwencje popełnianych błędów.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Poznanie przepisów i zasad sporządzania zgłoszenia INTRASTAT. Uzyskanie pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i przesłania zgłoszenia INTRASTAT. Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia. Rady praktyczne jak przygotować swój własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT. Jak nie bać się taryfikacji towarów.

Adresaci szkolenia

Służby finansowo księgowe odpowiedzialne w każdej firmie za przesyłanie zgłoszeń INTRASTAT po spełnieniu odpowiednich warunków, podmioty gospodarcze trudniące się zawodowo wypełnianiem zgłoszeń INTRASTAT w imieniu podmiotów zobowiązanych do przesyłania tych zgłoszeń, kadra kierownicza firm, która powinna mieć wiedzę w tym zakresie.

Program

1. Podstawy prawne: zarówno unijne jak i krajowe dotyczące zgłoszenia INTRASTAT.

2. Podstawowe pojęcia i definicje.

3. Obowiązek sprawozdawczy:
a) obrót handlowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT,
b) sposób ustalania istnienia obowiązku sprawozdawczego,
c) moment powstania obowiązku sprawozdawczego.

4. Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe z obowiązku sprawozdawczego.

5. Terminy, postać i forma oraz miejsce składania zgłoszenia INTRASTAT.

6. Zakres informacji objętych zgłoszeniem INTRASTAT.

7. Zasady sporządzania zgłoszenia INTRASTAT z uwzględnieniem praktycznych wskazówek ułatwiających wypełnienie poszczególnych pól zgłoszenia:
a) zwrócenie szczególnej uwagi na:
• wypełnienie pola 13 – kod rodzaju transakcji dla czasowego wywozu lub przywozu towarów, leasingu finansowego, leasingu operacyjnego, kradzieży towaru, kradzieży towaru, zwrotu towaru, zniszczenia towaru, przywozu i wywozu towarów po uszlachetnianiu, rekompensaty za towary, nie podlegają zwrotowi,
• wypełnienie pola 14 –– kod towaru stosując proste metody taryfikacji m.in. w oparciu o bazę EBTI (wyszukiwarkę WIT–ów) aż po 6 ORINS (6 Ogólnych Reguł Interpretacji ów),
• wypełnienie pola 18 –– ilość w uzupełniającej jednostce miary,
• wypełnienie pola 19 – wartość fakturowa w PLN, w tym wyjaśnienie najistotniejszej kwestii zgłoszenia INTRASTAT – jak zaoszczędzić czas na jego wypełnianie.

8. Korekta zgłoszenia INTRASTAT, co należy rozumieć pod pojęciami:
a) zastąpienie, zmiana, dodanie, anulowanie – jakie są wyłączenia z obowiązku korekty zgłoszenia.

9. Rejestracja i aktualizacja danych w SISC, rejestracja uproszczona.

10. Przesłanie zgłoszenia INTRASTAT.

11. Najczęściej spotykane błędy w wypełnianiu zgłoszenia INTRASTAT.

12. Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej dotyczący INTRASTAT.

13. Zmiany jakie niesie rok 2021 do zgłoszenia INTRASTAT.

14. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

17-11-2021Online

Zaufali nam: