Szkolenie online Tarcza Antykryzysowa COVID-19 Ordynacja podatkowa, VAT, CIT, PIT, PCC, rachunkowość, ZUS

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Tarcza Antykryzysowa COVID-19 Ordynacja podatkowa, VAT, CIT, PIT, PCC, rachunkowość, ZUS

16 04 2020 - Online
28 04 2020 - Online

Kategoria: , , ,
Prowadzący

Barbara Filemonowicz – członek zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, doradca podatkowy oraz radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w toku kontroli podatkowej, kontroli celnej-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych, jak również reprezentacji przedsiębiorców jako pełnomocnik procesowy przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uczestniczyła w projektach z zakresu minimalizacji ryzyk podatkowych, w szczególności przygotowania i wdrożenia procedur podatkowych, weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustw VAT, jak również wdrożenia polityk ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i pracowników działów finansowych. Kompleksowo wpiera przedsiębiorców w ich działalności prawno-podatkowej.

Program

I. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym podatku zryczałtowanego) 4, w tym m.in.:
a) Umożliwienie rozliczenia za 2019 r. do 31 maja 2020 r. 4
b) Rozliczenie straty z 2020 r. 4
c) Zwiększenie limitów i katalogu zwolnień przedmiotowych w 2020 r. i 2021 r. 5
d) Odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy opodatkowania 6
e) Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników 6
f) Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem 7
g) Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w PIT dla dłużników 8
h) Rezygnacja z zaliczek uproszczonych 8
i) Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych nabytych w związku z COVID-19 9
j) Koszty kwalifikowane na działalność B+R w związku z COVID-19 9
k) Podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 10
l) Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP) 10

II. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 12, w tym m.in.:
a) Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP) 12
b) Odroczenie rozliczenia i wpłaty podatku za 2019 r.
c) Rozliczenie straty z 2020 r. 12
d) Odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy opodatkowania 13
e) Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem 13
f) Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT dla dłużników 14
g) Rezygnacja z zaliczek uproszczonych 15
h) Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych nabytych w związku z COVID-19 16
i) Koszty kwalifikowane na działalność B+R w związku z COVID-19 16
j) Podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 16

III. Zmiany w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług 18:
a) Zawieszenie stosowania nowej matrycy stawek 18
b) Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników 18
c) Wiążąca Informacja Stawkowa 18
d) Dokumenty potwierdzające sprzedaż 18

IV. Zmiany w zakresie pozostałych podatków 20:
a) Brak zwolnienia pożyczek z PCC 20
b) Brak wyłączenia z podstawy opodatkowania w podatku bankowym 20
c) Podatek od nieruchomości – zwolnienie z podatku, przedłużenie terminu płatności 20
d) Odroczenie poboru podatku do sprzedaży detalicznej 20

V. Zmiany w zakresie postępowań, kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej i odpowiedzialności karnej skarbowej 22:
a) Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej 22
b) Zawieszenie biegu terminów 22
c) Zmiany w doręczeniach 24
d) 14-dniowy termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza Białej Listy 25
e) Zmiany w interpretacjach indywidualnych 26
f) Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR) 26
g) Zmiany w kontroli celno-skarbowej przy czynnościach w zakresie wyrobów akcyzowych 26
h) Forma złożenia czynnego żalu 27
i) Doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego 28
j) Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych 28

VI. Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych 29:
a) Brak opłaty prolongacyjnej 29
b) Zmiany w zakresie umów o działo 29
c) Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek 29
d) Zwolnienie z obowiązku opłacania składek dla rolników 30

VII. Zmiany w zakresie rachunkowości 31:
a) Zmiana terminu sporządzenia, zatwierdzenia i udostepnienia sprawozdania finansowego w drodze rozporządzenia 31
b) Wykorzystanie danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań finansowych za rok 2019 31

VIII. Część praktyczna – jak argumentować wnioski o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku?

Informacje organizacyjne

PROMOCJA!
Koszt uczestnictwa: 540 zł + 23% VAT 378 + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 14:00

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:45 → przerwa 30-minutowa
12:15 → wykład cz. II
14:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

16 04 2020 - Online
28 04 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję