Szkolenie online Taryfa dla ciepła – ujęcie całościowe z uwzględnieniem zmieniającego się rynku ciepła

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Taryfa dla ciepła – ujęcie całościowe z uwzględnieniem zmieniającego się rynku ciepła

23 06 2021 - Online

Kategoria: , ,
Program

1. Podstawy prawne oraz obszar regulacji.

2. Szczegółowa interpretacja wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

3. Organ regulacyjny i jego funkcja w procesie zatwierdzania taryfy dla ciepła.

4. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy.

5. Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawa o OZE – implikacje dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

6. Rynek mocy i jego wpływ na sektor ciepłowniczy.

7. Zakres prowadzonej działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło i jej wpływ na kształt taryfy dla ciepła.

8. Struktura cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła.

9. Konstrukcja taryfy dla ciepła (planowanie wielkości technicznych, planowanie kosztów uzasadnionych).

10. Analiza arkusza kalkulacyjnego załączonego do wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

11. Zwrot z zaangażowanego kapitału – metody jego kalkulacji i sposoby jego ujęcia w taryfie celem zapewnienia rentowności prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

12. Zaangażowany kapitał (środki trwałe netto) stanowiące podstawę wynagrodzenia – WRA.

13. Średnioważony koszt kapitału – WACC.

14. Przykład obliczeniowy kalkulacji ZZK.

15. Kalkulacja cen i stawek opłat.

16. Metoda kosztowa kalkulacji.

17. Kalkulacja ceny ciepła metodą wskaźnikową dla źródeł ciepła, w których ciepło jest wytwarzane w jednostkach kogeneracji (sposób uproszczony).

18. Kalkulacja opłaty dotyczącej ustawy o efektywności energetycznej.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenihttps://www.akademiamddp.pl/kategoria/energetyka-cieplownictwo-gazownictwo/a, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

23 06 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję