Szkolenie online Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Trener, konsultant, absolwent studiów o kierunku stosunków międzynarodowych w specjalności obsługa celna biznesu międzynarodowego. Swoje 25-letnie doświadczenie zdobył jako funkcjonariusz celno-skarbowy pracując m. in. na stanowiskach kierowniczych, oraz jako koordynator ds. towarów strategicznych. Uczestnik konferencji międzynarodowych, eventów i szkoleń w kraju i za granicą poświęconych tematyce prawa celnego i ograniczeniom pozaekonomicznym. Aktualnie wykładowca przedmiotu „Wspólnotowa Taryfa Celne” na studiach podyplomowych o kierunku „Obsługa celna w transporcie międzynarodowym” na Akademii Sztuki Wojennej.

Opis szkolenia

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów.
Serdecznie zapraszamy również osoby pragnące zdobyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie użycia Taryfy Celnej Unii Europejskiej:
• przedsiębiorcy, menedżerowie i pracownicy działów logistyki, spedycji, księgowości i działów handlowych,
• agenci i brokerzy celni oraz osoby aplikujące do zawodu agenta celnego,
• osoby odpowiedzialne w organizacji za kontakty i współpracę z organami celno-skarbowymi oraz agencjami celnymi.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom, w sposób przystępny i profesjonalny obszernej wiedzy z zakresu objętego programem szkolenia oraz praktycznych umiejętności poprawnego klasyfikowania towarów opartych na interpretacji i użyciu Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, wykorzystania baz danych zawartych w przeglądarkach taryfowych (ISZTAR 4, TARIC) a także wykorzystania bazy EBTI, konsultacja i omawianie indywidualnych problemów i zagadnień zgłaszanych przez uczestników szkolenia – studium przypadku oraz dyskusja, przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie taryfikacji w oparciu o przykłady, ćwiczenia oraz rozstrzygnięcia prawne w Unii Europejskiej.

Program

1. Podstawy prawne klasyfikacji taryfowej towarów w handlu zagranicznym:
a) przepisy prawa międzynarodowego,
b) taryfikacja towarów w przepisach prawa Unii Europejskiej i polskim prawie celnym.

2. System zharmonizowany i Nomenklatura Scalona oraz Wspólna Taryfa Celna:
a) budowa i zasady klasyfikacji HS i CN,
b) struktura Taryfy Celnej Unii Europejskiej.

3. Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej:
a) znaczenie ORINS w procesie klasyfikowania towarów do właściwych pozycji,
b) szczegółowe omówienie kolejnych reguł z uwzględnieniem ich prawidłowego używania,
c) w taryfikowaniu towarów.

4. Źródła wiedzy o klasyfikacji taryfowej zawarte w orzecznictwie TSUE, rozporządzeniach Komisji UE i notach wyjaśniających do HS i CN publikowanych przez WCO:
a) wyroki Trybunału Sprawiedliwoci UE w sprawach dotyczących klasyfikacji taryfowej,
b) rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji,
c) noty wyjaśniające do HS i CN.

5. Coroczne zmiany w klasyfikacji towarowej wynikające ze zmian Tabeli Stawek Celnych – rola tablic korelacyjnych:
a) przykłady zmian w Taryfie Celnej obowiązujących od początku roku.

6. Wiążąca Informacja Taryfowa:
a) rola i znaczenie WIT,
b) zmiany w stosowaniu i wnioskowaniu wynikające z pakietu Unijnego Kodeksu Celnego wprowadzone od 1 maja 2016 r.,
c) przegląd WIT wydanych w Polsce i UE z zastosowaniem aplikacji ISZTAR 4 i EBTI.

7. Praktyczne zadania taryfikacyjne przygotowane przez trenera ze szczegółowym omówieniem klasyfikacji oraz omówienie przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45→ wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Dostępne terminy

21-10-2021Online
10-12-2021Online

Zaufali nam: