Szkolenie online Testy wartości aktywów – sprawozdanie finansowe 2020 (wpływy pandemii)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Testy wartości aktywów – sprawozdanie finansowe 2020 (wpływy pandemii)

28 05 2021 - Online

Kategoria: , ,
Opis szkolenia

Niepewność wyniku finansowego powoduje wątpliwości związane z weryfikacją wartości aktywów? Jak zrealizować wymagania dotyczące testów aktywów stawiane przez prawo bilansowe? Jakie są najnowsze zalecenia i praktyki audytorskie dotyczące testów w kontekście pandemii?
Uczestnicy szkolenia nabywają praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem testów utraty wartości aktywów. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, w trakcie których Uczestnicy poznają kolejne etapy procedur związanych z testami. Zajęcia są prowadzone przez praktyka, obrazowane dziesiątkami przykładów z praktyki zamykania sprawozdań finansowych oraz doświadczeniami ze współpracy z głównymi audytorami.

Program

1. Cele i zakres testów utraty wartości aktywów (wymagania MSR 36, porównanie z innymi standardami, KSR4):
a) aktywa podlegające testom utraty wartości (udziały, akcje, wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, aktywa rzeczowe),
b) tryb dokonywania testów, przesłanki utraty wartości,
c) wartość księgowa, odzyskiwalna, godziwa i użytkowa.

2. Ośrodki generujące przepływy pieniężne (CGU) – zasady wyodrębniania, problemy praktyczne, w tym dotyczące przekształceń kapitałowych.

3. Warsztaty – przygotowanie testów wartości aktywów:
a) określenie wartości księgowej,
b) zasady szacowania wartości użytkowej,
c) przygotowanie prognoz finansowych, modelowanie przepływów FCFF vs FCFE, zasady ,uwzględniania przyszłego rozwoju i restrukturyzacji
d) dobór okresu prognozy, kiedy 5letnia prognoza finansowa będzie niewystarczająca,
e) elementy modelu finansowego – modelowanie wyniku, amortyzacja i polityka inwestycyjna, wycena aktywów podatkowych, wycena aktywów pozaoperacyjnych,
f) dług, dług netto, gotówka pozaoperacyjna,
g) wpływ MSSF 16 na prognozy finansowe,
h) dobór stopy dyskonta, jak w praktyce zastosować model CAPM, wyznaczyć koszt kapitału własnego, obecnego, uwzględnić ryzyko biznesu, źródła informacji przy określaniu stopy dyskonta, ewentualne premie i dyskonta, na co zwracają uwagę audytorzy – przegląd doświadczeń,
i) stopa wzrostu poza okresem prognozy szczegółowej, jak wystandaryzować przepływ do wartości rezydualnej, dobór współczynnika g – wytyczne ESMA i KNF.

4. Ujawnienia dotyczące utraty wartości (wymagania MSR 36, przegląd najlepszych praktyk, oświadczenia w zakresie testów wartości, zasady prowadzenia analizy wrażliwości, zasady odwracania odpisów dokonanych we wcześniejszych okresach).

5. Wpływ pandemii na proces testowania aktywów – praktyczne uwarunkowania:
a) wytyczne ESMA, praktyki stosowane przez wiodących audytorów,
b) narzędzia uwzględniania wpływu COVID na wartości użytkową, identyfikacja czynników wskazujących na znaczący wpływ pandemii na CGU, metody scenariuszowe, check listy,
c) zastosowanie metody oczekiwanych przepływów pieniężnych przy sporządzaniu prognoz finansowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 17:00

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz.III
17:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

28 05 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję