Szkolenie online Umowa i procedury przy prowadzeniu biura rachunkowego

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Dynamika zmian w przepisach podatkowych narzuca konieczność doprecyzowania relacji pomiędzy biurem rachunkowym a kontrahentem. W szczególności związane jest to z przekazywaniem informacji o dokonywanych transakcjach, gdyż nałożone na podatników obowiązki mogą być realizowane tylko przez nich bezpośrednio. Biuro rachunkowe lub dział księgowości mogą tylko weryfikować przekazywane dokumenty i odpowiednio określać zobowiązanie podatkowe. Jest to obecnie istotne w związku z wprowadzeniem coraz szerszego zakresu raportowania na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych (np. nowy plik JPK_VDEK, informacje o cenach transferowych, informacje podatkowe itp.).

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest postrzeganie zmian z perspektywy odpowiedzialności osób prowadzących rozliczenia księgowe. Pytanie, które należy sobie obecnie zadać brzmi: na ile istniejąca umowa lub procedury przekazywania danych do biura księgowego pozwalają jednoznacznie określić, kto ponosił będzie odpowiedzialność za błędne ustalenie podstawy opodatkowania lub brak przekazania odpowiednich informacji do organu podatkowego ? Ma to ścisły związek m.in. z koniecznością weryfikacji podatników w rejestrze ministerstwa finansów, kwalifikacji płatności w ramach tzw. obligatoryjnego split paymentu, rozliczania kosztów podatkowych i podatku VAT przy zapłacie należności, a także określonych transakcji, dla których ustawodawca przewidział dodatkowe oznaczenia w pliku JPK_VDEK.

Celem szkolenia jest z jednej strony usystematyzowanie wiedzy o cywilnoprawnych zagadnieniach związanych ze świadczeniem usług prowadzenia ksiąg podatkowych przez biura rachunkowe. Z drugiej natomiast jest to przekazanie doświadczeń związanych z minimalizacją odpowiedzialności po stronie biura rachunkowego w zakresie rozliczanych transakcji. W tym kontekście nie wolno zapominać o podwyższonym standardzie tzw. należytej staranności takiego biura. Skutkować to powinno szczególnym nadzorem przez właścicieli biura nad, z jednej strony wypełnianiem obowiązków określonych umową, a z drugiej nad precyzyjnym określeniem procedur wymiany informacji. W znacznej mierze, obecnie, to ostatnie zagadnienie będzie kształtowało zakres odpowiedzialności biura.

Program

I. Przepływ informacji pomiędzy kontrahentem a biurem rachunkowym

1. Procedury przepływu informacji w biurze rachunkowym.
2. Umowa a procedury w relacjach pomiędzy biurem a kontrahentem.
3. Kategoryzacja danych otrzymywanych i przekazywanych przez biuro rachunkowe.
4. Przepływ danych na podstawie pliku JPK_VDEK.
5. Dokumentowanie informacji w biurze rachunkowym.

II. Umowa z kontrahentem

1. Tryby zawarcia umowy i jej zmiany lub zakończenia.
2. Zakres podlegający regulacji umownej w relacji biura rachunkowego do kontrahenta.
3. Procedury wewnętrzne a umowa w biurze rachunkowym.
4. Umowa z kontrahentem a umowa z pracownikiem/zleceniobiorcą

III. Odpowiedzialność biura rachunkowego

1. Rodzaje odpowiedzialności przy prowadzeniu biura rachunkowego.
2. Modyfikacja odpowiedzialności cywilnoprawnej i podatkowej.
3. Umowa i procedury wewnętrzne a odpowiedzialność.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

10-12-2021Online

Zaufali nam: