Szkolenie online Ustawa o doręczeniach elektronicznych – zmiany w KPA od 5.10.2021

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 390 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich oraz planowanych zmian w prawie.

Prowadzący szkolenie

Specjalista z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna.

Program szkolenia

1. Omówienie założeń ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
2. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych:
a) zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej,
b) zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej,
c) zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.
3. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
4. Terminy, od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej – czyli kalendarium wejścia w życie zmian.
5. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.
6. Zmiana w zasadzie pisemności postępowania; załatwianie spraw z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie lub usług online – art. 14 k.p.a.
7. Nowości w zakresie pełnomocnictwa.
8. Terminy załatwiania spraw.
9. Nowelizacja doręczeń.
10. Wezwania po zmianach.
11. Wszczęcie postępowania w sprawie po zmianach.
12. Zmiany w sposobie wniesienia postępowania.
13. Uwierzytelnianie kopii dokumentu.
14. Instytucja doręczenia decyzji po zmianach.
15. Zmiany we wznowieniu postępowania.
16. Zaświadczenia po zmianach.
17. Panel dyskusyjny – analiza problemów.

Informacje organizacyjne

Cena: 390 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

17-11-2021Online

Zaufali nam: