Szkolenie online VAT w Niemczech

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Radosław Żuk – doradca podatkowy. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej – dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych aspektów praktycznych związanych ze stosowaniem niemieckich regulacji. Szczególny nacisk zostanie położony na transakcje międzynarodowe (towary/usługi), jak i kwestie formalne związane z fakturowaniem/korektą faktur. Omówiona zostanie problematyka odliczenia podatku naliczonego, jak i zagadnienia formalne związane z wypełnianiem niemieckich deklaracji podatkowych (analiza poszczególnych pól deklaracji podatkowych).

Szkolenie będzie obrazowane schematami i przykładami ukazującymi problematykę rozliczania podatku VAT w Niemczech.  Uczestnicy szkolenia otrzymają przygotowaną w języku polskim instrukcję wypełniania niemieckich deklaracji podatkowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców z różnych przyczyn zainteresowanych niemieckim podatkiem VAT. W szczególności adresatami szkolenia są polskie firmy inwestujące w Niemczech, bądź firmy związane z niemieckimi partnerami handlowymi. Szkolenie jest także dedykowane dla coraz większej liczby powstających w Polsce centrów rozliczeniowych obsługujących zagranicznych podatników.

Program

1. Wprowadzenie – niemieckie regulacje w zakresie VAT:
a) źródła prawa, niemiecka ustawa o VAT i rozporządzenie wykonawcze (UStG, UStDV)
b) rola interpretacji podatkowych i orzecznictwa
c) właściwość miejscowa organów podatkowych
d) rejestracja na VAT w Niemczech, numery podatkowe dla celów VAT w Niemczech i ich struktura

2. Czynności opodatkowane VAT w Niemczech:
a) definicja podatnika (przedsiębiorcy) dla celów niemieckiego VAT
b) opodatkowanie grup podatkowych w Niemczech (Organschaft)
c) pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług w tym tzw. Werklieferung i Werkleistung
d) nieodpłatne świadczenia
e) WDT i WNT na terytorium Niemiec, czasowe przemieszczenie towarów do Niemiec – przypadki w których można uniknąć płacenia VAT w Niemczech
d) dostawy w oparciu o niemiecki magazyn konsygnacyjny – czy jest uproszczenie?
e) dostawa towarów przez polskiego podatnika na terytorium Niemiec

3. Odwrotne obciążenie w Niemczech (VAT rozlicza nabywca):
a) w jakich sytuacjach VAT rozlicza niemiecki nabywca a zagraniczny podmiot unika rejestracji w Niemczech?
b) obowiązek rejestracji na VAT w Niemczech – obowiązki dokumentacyjno – ewidencyjne
c) różnice pomiędzy polskimi a niemieckimi regulacjami w zakresie odwrotnego obciążenia
d) rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem od 1.10.2014 r.

4. Faktura VAT w Niemczech i jej korygowanie a moment obowiązku podatkowego:
a) pojęcie faktury VAT w Niemczech – jakie elementy zawiera niemiecka faktura?
b) faktura VAT a obowiązek podatkowy
c) korygowanie błędnej transakcji w Niemczech – specyfika niemieckiej dokumentacji
d) korygowanie podstawy opodatkowania przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych
e) refakturowanie usług w Niemczech
f) samofakturowanie (selfbilling) w Niemczech – Gutschrift
g) korygowanie nienależnie/niewłaściwie wykazanego podatku – zmiany 2015/2016

5. Stawki podatkowe w Niemczech i zwolnienia z VAT:
a) stawki podatkowe w Niemczech, stawki preferencyjne, świadczenia złożone
b) zakres zwolnień przedmiotowych (usługi finansowe, edukacyjne)
c) zwolnienie z VAT w przypadku WDT w Niemczech – dokumenty potwierdzające zastosowanie zwolnienia, specyfika działania systemu VIES w Niemczech
d) zwolnienie z tytułu eksportu towarów – potwierdzenie eksportu (dokumenty)

6. Świadczenie i nabywanie usług międzynarodowych:
a) miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług, reguła podstawowa i wyjątki
b) usługi związane z nieruchomościami w Niemczech, usługi budowlane na terytorium Niemiec
c) organizowanie targów na terytorium Niemiec – kto rozlicza VAT?
d) import usług z Niemiec – niemiecka faktura VAT i informacja podsumowująca
e) pojęcie siedziby działalności gospodarczej i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
f) obowiązki niemieckiego podatnika w zakresie rozliczania importu usług
g) zmiany dotyczące usług obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

7. Odliczenie podatku naliczonego i wyłączenia w prawie do odliczenia:
a) prawo do odliczenia podatku naliczonego w Niemczech
b) moment odliczenia i wykazywanie podatku naliczonego w deklaracji
c) wydatki niedające prawa do odliczenia VAT w Niemczech
d) odliczenie proporcjonalne w Niemczech – czynności mieszane
e) samochód firmowy wykorzystywany do celów prywatnych a odliczenie VAT
f) granica minimalnego użytkowania – 10 %

8. Kontrola podatkowa z zakresu podatku VAT w Niemczech – uprawnienia organu podatkowego i obowiązki podatnika.

9. Warsztaty: wypełnianie niemieckiej deklaracji podatkowej – analiza poszczególnych wierszy/pól niemieckich deklaracji podatkowych:
a) deklaracje podatkowe i ich rodzaje
b) załączniki do deklaracji
c) informacje podsumowujące
d) sposób sporządzania i wysyłania deklaracji podatkowych
e) ujmowanie obrotów w deklaracji
f) podatek naliczony w deklaracji

Informacje organizacyjne

640 zł + 23 % VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
1:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

18-11-2021Online

Zaufali nam: