Szkolenie online Wartość godziwa w Solvency II – sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Wartość godziwa w Solvency II – sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

17 08 2021 - 18 08 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz umiejętności dotyczących współczesnych metod ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań. Szkolenie odbędzie się w formie warsztatów obejmujących: część teoretyczną (wykłady) oraz część praktyczną (zadania) z zakresu ustalania wartości godziwej poszczególnych rodzajów aktywów i zobowiązań (poziom średniozaawansowany – uczestnicy powinni posiadać wiedzę w finansów).

Program szkolenia

1. Definicja wartości godziwej – wg ustawy o rachunkowości, wg MSSF 13 oraz wg rozporządzenia delegowanego KE.

2. Techniki wyceny wartości godziwej zgodnie z MSSF 13:
a) przy podejściu rynkowym (metody mnożnikowe oparte na zysku, wartości księgowej, przychodach),
b) przy podejściu dochodowym (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metoda zdyskontowanych dywidend…),
c) przy kombinacji podejścia dochodowego i rynkowego (metoda skorygowanych aktywów netto),
d) podejście kosztowe.

3. Wykorzystanie techniki wyceny z MSSF 13 do ustalenia wartości godziwej wybranych pozycji aktywów wyceny dla celów wypłacalności:
a) rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane na użytek własny,
b) udziały nie notowane,
c) obligacje komercyjne,
d) pożyczki,
e) należności z tytułu składek,
f) należności z tytułu reasekuracji biernej,
g) pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej),
h) pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach).

4. Specyfika niestandardowych instrumentów finansowych i ich wycena (listy zastawne, certyfikaty depozytowe, obligacje zamienne na akcje, produkty strukturyzowane).

5. Sposoby ustalania wartości godziwej wybranych zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe:
a) zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych,
b) zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej.
6. Wymogi dokumentacyjne przy stosowaniu alternatywnych metod wyceny. 

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 09:30 – 16:00

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:00 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:30 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
16:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

17 08 2021 - 18 08 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję