NOWOŚĆ

Szkolenie online Whistleblowing – ochrona sygnalistów – skuteczny system zgłaszania naruszeń

Kategoria: , , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska, powinny były implementować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów).

Niestety polska ustawa nie została przyjęta na czas!

Podmioty prawne sektora publicznego, a także podmioty prawne sektora prywatnego zatrudniające od 250 pracowników, są zobowiązane wprowadzić, w swoich organizacjach, skuteczny system zgłaszania naruszeń. Na tym nie koniec zmian, albowiem dwa lata później, do 17 grudnia 2023 r. ten sam obowiązek będzie czekał podmioty prawne z sektora prywatnego, zatrudniające od 50 do 249 pracowników.
A jakie rozwiązania, w tym zakresie, przewiduje projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

Projekt polskiej ustawy nie wskazuje konkretnego terminu w którym mają być gotowi przedsiębiorcy objęci pierwszym etapem. Wskazano tylko, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co oznacza, że od tej chwili obowiązki muszą być realizowane!
Jeśli więc firma nie przygotuje wdrożenia z wyprzedzeniem, może później mieć bardzo mało czasu albo nie zdążyć! 

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, kierownicy działów zarządczych, menedżerowie i specjaliści działów kadr i HR. Pracownicy działów: compliance, finansowych, organizacyjnych, prawnych, bezpieczeństwa, audytu i kontroli. 

Cel szkolenia

Nabycie praktycznej wiedzy wdrożenia w organizacji skutecznego systemu zgłaszania naruszeń. Zapoznanie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także polskim projektem ustawy w tym zakresie.

Program szkolenia

1. Zakres stosowania nowej ustawy o ochronie sygnalistów:
• Na kogo nakłada obowiązki?
• Kto ma obowiązek wdrożenia kanałów i procedur zgłaszania naruszeń?
• Kogo chroni, czyli komu przysługuje status sygnalisty?

2. Pojęcie sygnalisty
• Sygnalista to tylko pracownik firmy?
• Dobra wiara sygnalisty.

3. Organizacja wewnętrznego kanału zgłoszeń
• Narzędzie komunikacji z sygnalistą.
• Regulamin zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów.
• Działania po wpłynięciu zgłoszenia–w jaki sposób postępować?
• Co jest zgłaszane najczęściej?
• Kogo zaangażować w postępowanie wyjaśniające.
• Jak skutecznie przeprowadzić dochodzenie wewnętrzne?
• Protokół końcowy i działania następcze.
• Termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

4. Kanały zgłaszania naruszeń
• Zgłoszenie wewnętrzne.
• Zgłoszenia zewnętrzne.
• Ujawnienia publiczne.

5. Ochrona sygnalistów
• Zakaz ujawniania jego tożsamości.
• Zakaz zwolnienia z pracy.
• Naprawienie szkody związanej z utratą dochodu w efekcie dokonania zgłoszenia.

6. Ochrona rodzin sygnalistów
• Zasady i konsekwencje dla firmy.

7. Wdrożenie w przedsiębiorstwie – sposoby, metody, wytyczne
• Działy w ramach organizacji odpowiedzialne za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń.
• Powierzenie funkcję przyjmowania zgłoszeń podmiotom trzecim.
• Zaprojektowanie procesu, wdrożenie właściwych procedur oraz dostosowanie tych już obowiązujących w obszarze HR i ochrony danych osobowych, czy zakupów.
• Wyznaczenie i szkolenia właściwego personelu.
• Dostosowanie kultury organizacyjnej w firmie do nowych przepisów.
• Analiza zgodności z regulacjami i ryzyka wystąpienia nieprawidłowości.
• Weryfikacja polityk i procedur.
• Wdrożenie kanałów umożliwiających anonimowe zgłaszanie przypadków nieprawidłowości („whistleblowing”).
• Audyty.

8. Kary za naruszenie nowych obowiązków

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 16:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-02-2022Online
25-03-2022Online

Zaufali nam: