NOWOŚĆ

Szkolenie online Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu – czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1340 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i managerowie departamentów HR, HR BP oraz osoby, które w codziennej pracy odpowiadają za decyzje związane ze skutecznym i efektywnym zarządzaniem ludźmi. Warsztat jest również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji, nawiązywania znajomości oraz poznania narzędzi wspierających procesy HR i wymiany doświadczeń na temat ich efektywności w codziennej praktyce zawodowej.

Cel szkolenia

Wyposażenie uczestników w wachlarz niezbędnej wiedzy i umiejętności umożliwiających opracowanie działań w zakresie budowania i wdrażania programów zarządzania pracownikami oraz monitorowania i badania efektywności procesów. We współczesnym szybko zmieniającym się świecie zwinne podejście do procesów personalnych wspiera organizację w realizacji celów strategicznych. Zwiększone zaangażowanie pracowników, spadek fluktuacji kadr wpływa zarówno na wizerunek firmy, jak i efektywne i skuteczne działanie organizacji.

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• Zdefiniowanie wskaźników HR, które będą wspierać biznes w codziennej pracy.
• Poznanie People analytics jako narzędzia strategicznego zarządzania.
• Wypunktowanie elementów składowych pola sił w procesie wdrażania skutecznie zmiany.
• Określenie znaczenia Agila w HR.
• Poznanie i przećwiczenie trudnych rozmów z wykorzystaniem technik facylitacji.
• Poznanie i przećwiczenie trudnych rozmów z wykorzystaniem wybranych technik coachingowych.
• Zdefiniowanie elementów kluczowych współpracy i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem Spiral Dynamics,
przedyskutowanie nowego podejścia do motywacji – motywacja 2.0 czy 3.0?

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat w formule online. Metoda nauczania oparta na cyklu Kolba – każdy moduł składa się z elementów związanych z diagnozą wiedzy i umiejętności uczestników, następnym krokiem jest przekazanie nowej wiedzy i przećwiczenie umiejętności. Moduł kończy się ćwiczeniem utrwalającym nową wiedzę i umiejętności. W ramach pracy szczególne baczenie kładzione jest na transfer nowej wiedzy i umiejętności do rzeczywistej sytuacji uczestnika szkolenia, tak, żeby nową wiedzę i umiejętności wiedział kiedy, gdzie i jak może zastosować. Każdy uczestnik otrzyma materiały, dzięki którym będzie możliwe wykorzystanie podczas warsztatowej pracy online symulacji, case study, testów, mini-wykładu.

Program szkolenia

1. HR jako zawodnik w grze organizacyjnej we współczesnym świecie biznesu:
• rola współczesnego HR jako skutecznego i efektywnego partnera biznesu,
• zadania i wskaźniki HR wspierające biznes w realizacji celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych,
• kompetencje skutecznego i efektywnego HR.

2. HR jako architekt, który pomaga zmienić strategiczne koncepcje na rozwiązania operacyjne:
• strategiczne modele biznesowe a jego operacjonalizacje,
• miejsce strategii personalnej w planach organizacji,
• People analytics jako narzędzie strategicznego zarządzania,
• analiza spójności wartości firmy i pracowników jako wyzwanie przyszłości,
• wskaźniki skuteczności i efektywności HR zmiany koncepcji na rozwiązania operacyjne.

3. HR jako budowniczy, który tworzy i wdraża skuteczne i efektywne rozwiązania i standardy:
• Kaizen czyli ciągłe usprawnianie w perspektywie organizacji, miejsca pracy i siebie samego,
• model skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych perspektywa przedsiębiorstwa czyli jak osiągnąć sukces przy wdrażaniu zmiany,
• model skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych perspektywa zespołu czyli analiza pola sił,
• model skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych perspektywa jednostki czyli arkusz diagnozy przyczyn oporu,
• zwinne zarządzanie projektami – czyli Agile w HR,
• wskaźniki skuteczności i efektywności HR wdrażania zmiany z kluczowych perspektyw.

4. HR jako facylitator, który wspiera zespoły w procesie wdrożenia zmian organizacyjnych:
• facylitacja – zasady, modele, narzędzia, techniki w HR,
• trójkąt facylitacji czyli obszary wsparcia biznesu i najważniejsze role,
• facylitacja na spotkaniu – skuteczne i efektywne przygotowanie procesu,
• poznanie i przećwiczenie wybranych technik pracy facylitatora ( w tym między innymi kontrakt, SCA, SPO, czteropolówki).

5. HR jako coach, który pomaga w rozwoju i pełnym wykorzystaniu potencjału pracowników w celu osiągania założonych wyników:
• metody i techniki rozwijania kluczowych umiejętności komunikacyjnych,
• aktywne słuchanie czyli słuchać a słyszeć podczas coachingu,
• metody i techniki rozwijania umiejętności udzielania informacji zwrotnych w coachingu,
• rozmowy coachingowe – model SFA – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach oraz SFC – coaching skoncentrowany na rozwiązaniach czyli ćwiczenie rozmów SFC,
• rozmowy wspierające – model GROW – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera.

6. HR jako arbiter, który pomaga organizacji przekształcić konflikt w szansę lub sukces:
• zagrożenia i możliwości – pożyteczne i niepożyteczne konfliktu,
• natura konfliktu – źródła, rodzaje, strategia,
• analiza konfliktu- klucz do uporania się z konfliktem,
• Spiral Dynamics jako strategia współpracy i rozwiązywanie problemów,
• dmuchać na zimne- zapobieganie konfliktom ( w tym studium przypadku w oparciu o koło Deminga – PDCA).

7. HR jako leader HR, który stanowi wzór wdrażania kompletnie nowego podejścia do motywacji – motywacja 2.0 czy 3.0:
• motywacja i motywowania w złożoności biznesu świata VUCA,
• Idea High Performing Organization i High Performing Team jako element nowego podejścia do motywacji,
• motywacja 2.0 i 3.0 w tym poczucie sensu, samodzielność, duma z przynależności do zespołu, organizacji i rozwój,
• jak motywować z wykorzystaniem koncepcji Pinka w perspektywie strategicznej, taktycznej i operacyjnej?

Informacje organizacyjne

Cena: 1340 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 16:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-10-202126-10-2021Online
15-11-202116-11-2021Online
13-12-202114-12-2021Online

Zaufali nam: