Szkolenie online Wyzwania i strategie zarządzania ryzykiem w branży hotelarskiej oraz turystycznej

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Ryzyko związane z prowadzeniem biznesu może mieć różny charakter i źródło. Konsekwencje jakiegoś zdarzenia – przekładające się na kondycję organizacji mogą być natychmiastowe, jak również wywoływać skutki w dłuższej perspektywie czasowej. Również źródła problemów dla firmy są różnorodne, niezależne od jej działań. Dlatego też wyzwaniem dla organizacji jest oszacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, nie wyłączając potencjalnych terminów i skutków. Obecna sytuacja związana z pandemią i jej konsekwencjami to „egzamin” z zarządzania ryzykiem. Jego efekty są bardzo różne… Branża hotelarska i turystyczna przeszła dużą transformację w obecnej sytuacji. Czy i jak firmy mogły się na to przygotować? Na to pytanie odpowiedź znajdą uczestnicy szkolenia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności w procesie zarządzania ryzykiem, czyli identyfikacji, oceny i kontroli zagrożeń dla przedsiębiorstwa, jego kapitału i zysków. Zagrożenia te, czyli ryzyka, mogą pochodzić z wielu różnych źródeł, w tym z niepewności finansowej, odpowiedzialności prawnej, błędów w zarządzaniu strategicznym oraz czynników naturalnych. Uczestnicy zapoznają się z czynnikami wpływającymi na poszczególne ryzyka, rodzajami ryzyka, nabędą umiejętności przewidzenia czynników ryzykownych, szacowania konsekwencji ich pojawienia się oraz skutecznego przeciwdziałania ryzykom w przedsiębiorstwie.

Szkolenie prowadzone będzie w formule warsztatowej, łączącej elementy wykładów oraz pracę nad case’ami. Wykorzystywane case’y dotyczą firm branży hotelarskiej i turystycznej.

Korzyści z udziału w szkoleniu: nabycie umiejętności identyfikowania czynników i źródeł ryzyka, umiejętność właściwego interpretowania i wyjaśniania przyczyn negatywnych skutków realizacji ryzyka, sprawne posługiwanie się regulacjami prawnymi do właściwego kształtowania procesów w ramach zarządzania ryzykiem w organizacji, umiejętność wykorzystywania różnorodnych źródeł danych do oceny ryzyka oraz monitorowania poszczególnych rodzajów ryzyka, umiejętność wskazania zależności pomiędzy.

Program

1. Ryzyko oraz czynniki wpływające na powstanie ryzyka.

2. Ryzyko strategiczne.

3. Ryzyko rynkowe.

4. Ryzyko płynności.

5. Ryzyko związane z operacjami finansowymi: ryzyko kursu walutowego, ryzyko stopy procentowej.

6. Ryzyko biznesowe.

7. Ryzyko związane ze zrównoważonym finansowaniem.

8. Ryzyko operacyjne.

9. Bezpieczeństwo organizacji.

10. Zarządzanie ryzykiem – kiedy jest najbardziej efektywne, z jakimi wyzwaniami się wiąże.

11. Kontrola wewnętrzna jako jedna z form zarządzania ryzykiem.

Informacja organizacje

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

22-11-202123-11-2021Online

Zaufali nam: