Szkolenie online Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program

1. Wprowadzenie.

2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego:
a) ustawa o rachunkowości,
b) rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości.

3. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego:
a) osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) kierownik jednostki,
c) organ nadzorujący.

4. Wybrane zagadnienia księgowe dot. ZASI oraz ASI:
a) polityka rachunkowości,
b) ujęcie zakupionych udziałów w spółkach z o.o. w księgach rachunkowych,
c) stosowanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
d) ewidencja operacji na rachunkach bankowych,
e) ujęcie w księgach rachunkowych przychodów z tyt. dotacji,
f) zasady dokumentowania kosztów ASI.

5. Wybrane zagadnienia dot. sprawozdania finansowego:
a) przygotowanie ksiąg do zamknięcia rachunkowego – praktyczne wskazówki,
b) wzór sprawozdania finansowego dla ZASI oraz ASI,
c) ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dot. ASI oraz ZASI,
d) wpływ COVID-19 na roczne sprawozdanie finansowe,
e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

6. Sprawozdanie z działalności – przepisy dot. ASI oraz ZASI.

7. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

8. Sprawozdawczość do KNF.

9. Zakończenie.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz.III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

20-10-2021Online
13-12-2021Online

Zaufali nam: