Szkolenie online Zarządzanie incydentami

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Możliwość zgłaszania korupcji przez sygnalistę z wykorzystaniem anonimowej komunikacji to przyszły nowy wymóg prawny (przepisy w tym zakresie już obowiązują w wielu krajach EU – Polska ma czas na dostosowanie do końca 2021). Doświadczenia rynkowe i wyniki badań jednoznacznie wskazują, że wprowadzenie kanału do komunikacji dla sygnalistów w firmie pomaga mitygować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i wpływa na poprawę jej rentowności. Dzięki takim rozwiązaniom obniża się ryzyko potencjalnych strat prawnych, finansowych, wizerunkowych. Na rynkach światowych takie rozwiązania stają się już standardem. Jeśli firma z Polski chce się rozwijać na terenie EU czy Stanów Zjednoczonych to musi w tym zakresie dostosować się, ponieważ będzie o to pytana przez swoich potencjalnych partnerów w procesie weryfikacji. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia i nowoczesne narzędzia, które pomogą wdrożyć w organizacji kanał do komunikacji z sygnalistami, skuteczne metody zrządzania incydentami i nie tylko o charakterze korupcyjnym.

Adresaci szkolenia

Uczestnikami szkolenia są:
• właściciele firm,
• kadra zarządzająca w firmie: członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy działów,
• pracownicy działów: bezpieczeństwa, prawnego, compliance, audytu, kontroli wewnętrznej,
• menedżerowie, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień bezpieczeństwa organizacji, aby móc bezpiecznie i profesjonalnie zarządzać i kierować zespołami.

Cel szkolenia

Nabycie praktycznych umiejętności przygotowania organizacji do efektywnego zarządzania incydentami w pełnym zakresie potencjalnych zagrożeń. Zdobycie umiejętności przygotowania organizacji do pozyskiwania informacji, klasyfikacji, analizy, identyfikacji zagrożeń i procesu zarządzania. Poznanie nowej definicji i roli sygnalisty w firmie. Wymogi prawne oraz faktyczne uwarunkowania rynkowe. Automatyzacja procesów zarządzania incydentami. 

Program szkolenia

1. Przykładowe incydenty w organizacji biznesowej.

2. Rola informacji w procesie zarządzania.

3. Algorytm pozyskiwania informacji o incydencie.

4. Klasyfikacja incydentów.

5. Zasady ochrony informacji podczas zarządzania incydentami – aspekty organizacyjne, proceduralne, prawne. Teoria, analizy, ćwiczenie praktyczne.

6. Należyta staranność w procesie zarządzania incydentami.

7. Procedury compliance w aspekcie zarządzania incydentami.

8. Automatyzacja procesu zarządzania incydentami.

9. Wdrażanie narzędzi do zarządzania incydentami.

10. Rola komunikacji w zarządzaniu incydentami.

11. Ćwiczenia praktyczne (zarządzanie incydentami w procesie zautomatyzowanym).

12. Monitorowanie i kontrola w aspekcie utrzymania zdolności do pozyskiwania informacji i zarządzania incydentami. 

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:30 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-10-2021Online
25-11-2021Online
13-12-2021Online
22-12-2021Online

Zaufali nam: