Szkolenie online Zarządzanie podatkami organizacji – szkolenie dla działu finansowego (strategie podatkowe, procedury wewnętrzne, obsługa kontroli podatkowych, ulgi podatkowe)

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Program

1. Strategie podatkowe i procedury wewnętrzne:
a) rejestry i regulaminy wymagane przez przepisy prawa podatkowego,
b) procedury i strategie wewnętrzne,
c) sposób postępowanie w razie tzw. kontroli krzyżowych (czynności sprawdzające w związku z kontrolą u kontrahenta),
d) sposób postępowanie w razie czynności sprawdzających u podatnika (prawdziwych oraz stosowanych zamiast kontroli podatkowej).

2. Obsługa kontroli podatkowych:
a) wszczęcie, procedowanie, protokół kontroli, zastrzeżenia do protokołu, postępowanie podatkowe i środki zaskarżenia,
b) różnice między kontrolą podatkową (urzędu skarbowego), a kontrolą celno-skarbową (urzędu celno-skarbowego),
c) protokół kontroli, a protokół badania ksiąg,
d) wynik kontroli (tylko przy kontroli UCS),
e) taktyka postępowania,
f) reguły postępowania dowodowego. Przesłuchania, dokumenty, itp.

3. Ulgi podatkowe – wybrane zagadnienia:
a) ulgi podatkowe o charakterze ogólnym (raty, odroczenia, umorzenia, itp.),
b) wybrane ulgi dla niektórych podatników (B+R, IP-BOX, itp.).

4. Inne zagadnienia:
a) środki zaskarżenia i ich skuteczność w postępowaniu o zwrot podatku VAT,
b) rola i znaczenie interpretacji podatkowych na przykładzie postępowania o stwierdzenie nadpłaty w kontekście możliwych zarzutów karnych skarbowych,
c) klauzula obejścia prawa podatkowego i nadużycie prawa, a czynności pozorne, nieważne i podobne (darowizny, sprzedaż majątku, samochody i podatek VAT, itp.).

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

26-11-2021Online

Zaufali nam: