Szkolenie online Zasiłki i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa na listach płac 2021/2022

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się

• Kiedy pracownik ma prawo do świadczenia z tytułu choroby własnej a kiedy np. z tytułu opieki.
• Jak ustalić z uwzględnieniem zmian od 2022 roku wysokość świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.
• Kiedy i w jaki sposób uwzględnić różne premie w podstawie zasiłkowej.
• Jak wyliczyć kwotę netto wynagrodzenia chorobowego lub zasiłków z uwzględnieniem planowanych na 2022 rok zmian. 

Program szkolenia

1. Ustalanie prawa do świadczeń.

2. Rodzaje świadczeń i ich wysokość z uwzględnieniem zmian jakie będą obowiązywać od 2022 roku.

3. Okresy uwzględniane przy ustalaniu podstawy zasiłkowej.

4. Ustalanie podstawy zasiłkowej zasady ogólne.

5. Ustalanie podstawy zasiłkowej zasady szczególne:
• zmiana wymiaru etatu,
• składniki należne do określonego terminu,
• wynagrodzenie z umowy zlecenia z własnym pracownikiem.

6. Uzupełnianie wynagrodzenia.

7. Ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa z uwzględnieniem planowanych zmian w Polskim Ładzie.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 16:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

07-12-2021Online
21-12-2021Online
11-01-2022Online
25-01-2022Online
18-02-2022Online
25-03-2022Online

Zaufali nam: