Szkolenie online Zastosowanie Excela w controllingu

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 950 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Wprowadzenie
• Omówienie zakresu szkolenia.
• Przedstawienie założeń dla Business Case.
• Prezentacja danych, które zostaną wykorzystane podczas szkolenia.
• Prezentacja finalnego produktu (Business Case zawierający poznane elementy MS Excel).

2. Elementarne zasady funkcjonowania Excela
• Czy $ jest jedynie symbolem walutowym, a może efektywnym elementem obliczeń
(odwołania względne, bezwzględne, mieszane).
• Automatyzacja obliczeń z wykorzystaniem funkcji INDEKS(), PRZESUNIĘCIE().

3. Czas i data w obliczeniach finansowych
• Funkcje daty i godziny, w tym również te ukryte przed użytkownikiem
(tworzenie kalendarza zawierającego agregaty od dnia do roku wraz z określeniem dnia roboczego oraz objaśnieniem miary tygodnia).
• Czy święta ruchome można obliczyć za pomocą formuły
(zastosowanie metodologii Gaussa).

4. Pozyskiwanie danych
• Czy zawsze muszę wiedzieć, gdzie są dane
(wykorzystanie Tabeli, Nazw).
• Podstawy zastosowania dodatku Power Query.

5. Łączenie danych
• Funkcje wyszukiwania i adresu, czy jesteśmy skazani na funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO().
• Wyszukiwanie danych z zakresu/przedziału zmiennych z wykorzystaniem funkcji WARUNKÓW.
• Jak przypisać kolejną wartość podczas wyszukiwania, czy możemy znaleźć drugą lub n wartość.

6. Funkcje finansowe
• Wykorzystanie pozyskanych danych do oceny wpływu inflacji na przeszłe i przyszłe przychody/dochody.
• Wartość pieniądza w czasie: Dyskontowanie i kapitalizacja.
• Porównanie sposobów finansowania inwestycji własne/dłużne z wykorzystaniem zbudowanego modelu kosztów kredytowych.
• Zdefiniowanie kosztów pracowniczych na bazie danych historycznych z wykorzystaniem wiedzy statystycznej
(omówienie zasad badania średniej i doprowadzenia do użyteczności analitycznej).
• Kalkulacja amortyzacji dla inwestycji.

7. Business Case
• Kształtowanie finalnego raportu dla oceny inwestycyjnej.
• Zastosowanie Power Pivot i DAX w automatyzacji obliczeń oraz utworzenie relacji z zbudowanymi modelami kalkulacyjnymi.
• Określenie dolnej granicy dla przychodu na podstawie stworzonych modeli.
• Wykorzystanie Fragmentatorów jako elementu do prezentacji różnych scenariuszy.
• Wzbogacenie Business Case o elementy graficzne:
– wykres Skrzynka i wąsy,
– wykres Histogramu i zasady jego tworzenia,
– wykres Kaskadowy jako element prezentacji danych od przychodu do dochodu,
– wykres radarowy jako wielowymiarowa prezentacji oceny skalkulowanych wskaźników finansowych,
– wiele typów wykresów na jednym,
– zastosowanie wykresów przebiegu w czasie na danych prezentowanych w układzie tabelarycznym,
– wykorzystanie formatowania warunkowego.

Informacje organizacyjne

Cena: 950 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem z właściwym oprogramowaniem MS Excel z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – warsztat cz. I
11:00 – przerwa 30-minutowa
11:30 – warsztat cz. II
13:30 – przerwa 30-minutowa
14:00 – warsztat cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-11-202126-11-2021Online
13-12-202114-12-2021Online

Zaufali nam: