Szkolenie online Zmiany w zakresie PIT i wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli Nowy Polski Ład 2022

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 390 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działów kadr i płac, pracowników działów księgowości oraz do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów z pracownikami w sektorze jednostek publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zmian w zakresie wynagrodzeń w ramach Polskiego Nowego Ładu, który ma obowiązywać od 01.01.2022 r.

Program szkolenia

1. Nowy Polski Ład 2022:
a) podstawa prawna.

2. Zmiany podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) kwota wolna od podatku do 30.000 zł,
b) drugi próg podatkowy – podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł,
c) zmiana podstawy wymiaru składek zdrowotnych,
d) likwidacja odliczenia składki zdrowotnej,
e) koszty uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek,
f) ulga dla klasy średniej,
g) zaprzestanie poboru zaliczki na podatek dochodowy na wniosek podatnika,
h) rezygnacja ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu na wniosek,
i) odliczanie składek na związki zawodowe,
j) ulga dla pracowników i zleceniobiorców, którzy ukończyli 60 lat,
k) udostępnianie samochodu służbowego pracownikowi.

3. Przykłady wyliczenia wynagrodzenia według nowych zasad – lista płac:
a) kalkulacja wynagrodzenia przy przekroczeniu II progu podatkowego po zmianach,
b) ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
c) choroba pracownika- wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy,
d) wypłata wynagrodzenia za pracę stałego i zmiennego w różnych terminach,
e) wynagrodzenia od brutto do netto z uwzględnieniem zmian w składce zdrowotnej.

4. Rozliczenia roczne PIT – zmiany:
a) ulga na powrót,
b) nowa ulga dla rodzin,
c) wspólne rozliczenie roczne małżonków,
d) ulga mieszkaniowa.

5. Zatrudnienie w szarej strefie – konsekwencje dla pracodawcy oraz pracownika:
a) definicja nielegalne zatrudnienie,
b) sankcje podatkowe i w zakresie ZUS.

6. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 390 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenia również w formie stacjonarnej

Harmonograms szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

30-11-2021Online
15-12-2021Online
28-01-2022Online
28-02-2022Online

Zaufali nam: