SZKOLENIE WYJAZDOWE ABC rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty poparte wzorami

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

SZKOLENIE WYJAZDOWE ABC rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty poparte wzorami

15 05 2019 - 17 05 2019 - Kazimierz Dolny

Kategoria: , , ,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, w szczególności zaś w departamentach, wydziałach i referatach finansowo – księgowych, biurach jednostek budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. W szkoleniu mogą wziąć udział także pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu. którzy chcą usystematyzować i zaktualizować wiedzę, jak też wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia

Dzień 1
1. Polityka rachunkowości – wybrane elementy:
a) podstawa prawna,
b) polityka rachunkowości i najważniejsze jej elementy,
c) ochrona danych ksiąg rachunkowych – jak zabezpieczyć księgi rachunkowe przed utratą danych (omówienie wzorcowego dokumentu),
d) wypłaty gotówkowe a Instrukcja kasowa (omówienie wzorcowej instrukcji kasowej oraz najważniejsze jej elementy).

2. Wycena aktywów i pasywów a Środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości:
a) definicja środków trwałych,
b) kiedy środek trwały jest kompletny i zdatny do użytkowania?
c) obiekt inwentarzowy, a powstanie środka trwałego,
e) Zasada istotności i uproszczenia.

3. Korygowanie błędów według Krajowych Standardów Rachunkowości.

4. Kontrola merytoryczna, kontrola formalno-rachunkowa oraz wstępna kontrola dokumentów – dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy:
a) jak prawidłowo dokonywać opisów dokumentów księgowych,
b) jakie stosować pieczątki na dokumentach,
c) dekret – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?
d) główny Księgowy a wstępna kontrola dokumentów.

5. Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków – jak prawidłowo angażować wydatki aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego:
a) ewidencja,
b) rozliczanie,
c) dyscyplina finansów publicznych.
6. Panel dyskusyjny.

Dzień 2
1. Klasyfikacja budżetowa a interpretacje Ministerstwa Finansów:
a) usługi § 427, § 430,
b) świadczenia – m.in. zwrot za okulary, woda dla pracowników, środki czystości dla pracowników,
c) remont a ulepszenie – omówienie na przykładach oraz dokładne określanie zakresu zadania aby nazwa była zgodna z przeznaczeniem,
d) kiedy zakup usługi a kiedy zakup materiałów.

2. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:
a) moment ujęcia w księgach rachunkowych,
b) grupowanie dokumentów finansowych,
c) numerowanie dokumentów finansowych.

3. Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.

4. Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym.

5. Transakcje handlowe a terminy płatności przy zaciąganiu zobowiązań (powstanie ryzyka) – odpowiedzialność kierownika jednostki.

6. Kodeks pracy – obowiązek wypłaty wynagrodzenia na rachunek oszczędnościowy.

7. Zaliczki:
a) podstawa prawna udzielania zaliczek gotówkowych dla pracowników,
b) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki.

8. Zwolnienia przedmiotowe w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych – wybrane elementy:
a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,
b) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci,
c) świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy,
d) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej,
e) wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

9. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Ubezpieczenie NNW.
5. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Pensjonacie Austeria Kazimierska.
6. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
7. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce zajęć:

Pensjonat Austeria Kazimierska
ul. Sadowa 7C, Kazimierz Dolny

 

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

15 05 2019 - 17 05 2019 - Kazimierz Dolny

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję