SZKOLENIE WYJAZDOWE Przygotowanie ksiąg rachunkowych JSFP do zamknięcia roku 2019 oraz przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

SZKOLENIE WYJAZDOWE Przygotowanie ksiąg rachunkowych JSFP do zamknięcia roku 2019 oraz przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji

16 10 2019 - 18 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2019 i otwarcia roku 2020 w rachunkowości jednostki ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Ponadto celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

Dzień 1

1. Zamknięcie roku – informacje ogólne i harmonogram czynności.

2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:
a) rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
b) rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
c) ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
d) środki pieniężne w ewidencji rocznej,
e) rozrachunki,
f) ewidencja kosztów, w tym: świadczenia, szkolenia itp.,
g) rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
h) ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
i) rozliczenie nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
j) konta pozabilansowe,
k) wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
l) wynik finansowy,
m) fundusz jednostki,
n) wydatki niewygasające z końcem roku.

3. Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Obowiązek publikacji sprawozdań.

4. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2020.

5. Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?

6. Pytania, odpowiedzi.

Dzień 2

1. Majątek trwały w jednostce – definicje i podstawowe zasady gospodarowania.

2. Inwentaryzacja czyli element kontroli nad majątkiem w jednostce – istota i zadania inwentaryzacji.

3. Rodzaje i formy inwentaryzacji.

4. Metody inwentaryzacji.

5. Terminy inwentaryzacji.

6. Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

7. Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.

8. Etapy inwentaryzacji.

9. Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.

10. Przygotowanie inwentaryzacji.

11. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
a) zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
b) prace organizacyjne przed spisem,
c) arkusze spisowe,
d) wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
e) spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
f) rozliczenie spisu z natury.

12. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

13. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:
a) wartości niematerialnych i prawnych,
b) gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c) środków trwałych w budowie,
d) należności spornych i wątpliwych,
e) rozrachunków publicznoprawnych.

14. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a) istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
b) ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.

15. Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

16. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

17. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– w szkoleniu bez noclegów 780 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1390 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1590 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotelu IBIS Centrum.
5. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
6. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 10.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 10.00 – 15.00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Miejsce noclegów:


IBIS WARSZAWA CENTRUM

Warszawa, al. Solidarności 165

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

16 10 2019 - 18 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję