Szkolenie wyjazdowe Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie wyjazdowe Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

25 10 2020 - 28 10 2020 - Zakopane

Kategoria: , , ,
Prowadzący

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ; Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1990 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu; autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w prężnie działających firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych; autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej między innymi dla: PKO BP SA, TVP SA, TP SA, Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE SA, TUiR WARTA SA, KPMG Sp. z o.o., PWC Sp. z o.o., ERNST&YOUNG Sp. z o.o., MERCK Sp. z o.o., PILKINGTON IGP Sp. z o.o., Rieber Foods Polska SA (dawniej DELECTA SA), PGNiG SA, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, ORKLA PRESS POLSKA SA, ZCH Police SA, FASER SA, ZPC Jutrzenka SA, Energopol-7 Poznań SA (obecnie MAXER SA), Masters SA, POWEN SA, Polmos Wrocław SA (obecnie Vratislavia SA), FPM SA, Polifarb Wrocław SA, Trakcja Polska – PKRE SA i wielu innych; autor i współautor licznych książek i artykułów np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK, 2009; Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańska (red.), CH BECK 2010; Controlling w praktyce, Z. Leszczyński, T. Wnuk, ODDiK 2004 i wielu innych.

Cel szkolenia

• przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących współczesnych metod rachunku kosztów wykorzystywanych w firmach produkcyjnych,
• przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących metod kalkulacji kosztów i zarządzania rentownością produktów.

Poziom szkolenia
• szkolenie prowadzone jest na poziomie średniozaawansowanym,
• uczestnicy powinni posiadać wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu,
• zajęcia są intensywne stąd też dla osiągnięcia maksymalnej korzyści od uczestników wymagana jest koncentracja i pełne zaangażowanie.

Metody pracy

• wykłady i ćwiczenia,
• CASE STUDY.

Materiały

Komplet materiałów szkoleniowych ułatwiających pracę podczas zajęć i umożliwiających uporządkowanie nabytych umiejętności i zastosowanie poznanych metod w przedsiębiorstwie po zakończeniu szkolenia (około 120 stron).

Nasze atuty
• Program stworzony przez praktyka dla praktyków.
• Praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień.
• Intensywny i skuteczny proces dydaktyczny.
• Studia przypadków.
• Zestawy obszernych autorskich materiałów.

Program

DZIEŃ I, II

ROZLICZANIE KOSZTÓW W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

1. Rachunek kosztów i klasyfikacja kosztów w firmie produkcyjnej:
a) zadania rachunku kosztów w firmie produkcyjnej (cele rachunku kosztów, czynniki wpływające na kształt rachunku kosztów, rodzaje decyzji podejmowanych na podstawie rachunku kosztów),
b) klasyfikacja kosztów w firmie produkcyjnej (koszty wg rodzaju, koszty produktu i okresu, koszty wg podmiotów, koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne).

2. Grupowanie i rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej:
a) znaczenie grupowania i rozliczania kosztów (cele i znaczenie rozliczania, czynniki determinujące rozliczanie, dobór kluczy podziałowych, czynniki wpływające na dokładność rozliczania kosztów),
b) grupowanie kosztów pośrednich w MPK (przyczyny wydzielania MPK, rozliczanie kosztów prostych, rozliczanie innych kosztów, problemy rozliczania kosztów pośrednich na MPK),
c) rozliczanie kosztów pomocniczych MPK (charakterystyka i wyodrębnianie MPK pomocniczych, metody rozliczania, częściowe i pełne zastosowanie stawek umownych, uproszczenia w rozliczaniu),
d) obliczanie stawek kosztów pośrednich (klucze rozliczeniowe przy działalności prostej i złożonej, czynniki wpływające na dobór klucza podziałowego, szczególne przypadki doboru kluczy podziałowych),
e) obciążanie produktów kosztami pośrednimi (wspólna stawka dla firmy, odrębne stawki dla wydziałów, odrębne stawki dla stanowisk, przewidywane stawki kosztów pośrednich).

CASE STUDY (rozliczanie działalności pomocniczej – wpływ metod rozliczania kosztów działalności pomocniczej na dokładność i koszt rozliczeń).
CASE STUDY (rozliczanie kosztów i kalkulacja kosztów produktu).

3. Kalkulacja kosztów wyrobów w firmie produkcyjnej:
a) kalkulacja doliczeniowa (podstawowe zasady kalkulacji doliczeniowej; warunki zastosowania kalkulacji doliczeniowej; czynniki wpływające na dokładność kalkulacji kosztów produktów; kalkulacja doliczeniowa zleceniowa i asortymentowa, kalkulacja doliczeniowa skumulowana i zróżnicowana),
b) kalkulacja sprzężona/łączna/w skojarzeniu (specyfika produkcji sprzężonej; warunki zastosowania kalkulacji sprzężonej; generalne zasady kalkulacji kosztów; kalkulacja kosztów produktów głównych i ubocznych, odpady produkcyjne),
c) kalkulacja podziałowa (warunki zastosowania kalkulacji podziałowej; zasady kalkulacji podziałowej,
d) kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i procesowa; zastosowanie metody średniej ważonej i FIFO do wyceny rozchodu produktów),
e) łączenie różnych odmian kalkulacji w praktyce.

CASE STUDY (kalkulacja zleceniowa i asortymentowa).
CASE STUDY (kalkulacja sprzężona; szacowanie kosztów produktów głównych i ubocznych, odpady).
CASE STUDY (kalkulacja podziałowa prosta).
CASE STUDY (kalkulacja podziałowa ze współczynnikami).
CASE STUDY (kalkulacja podziałowa fazowa/procesowa).
CASE STUDY (kalkulacja podziałowa z wyceną produkcji w toku wg metody średniej ważonej i FIFO).

4. Kalkulacja kosztów produktów z uwzględnieniem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych:
a) podstawowe systemy rachunku kosztów występujące w praktyce (rachunek kosztów rzeczywistych, normalnych i standardowych),
b) zasady implementacji, zalety i problemy związane z funkcjonowaniem rachunku kosztów normalnych,
c) określenie normalnego poziomu działalności i szacowanie kosztów niewykorzystanego potencjału (wpływ wyodrębnienia kosztów pustych na kalkulację kosztów produktów).

CASE STUDY (ustalanie kosztów niewykorzystanego potencjału i kalkulacja kosztów produktów w rachunku kosztów normalnych).

DZIEŃ III

DZIEŃ SPECJALNY – ACTIVITY-BASED COSTING

1. Etapy implementacji rachunku kosztów działań:
a) wprowadzenie do activity based costing (cele wdrożenia, inne spojrzenie na strukturę firmy, produkty i koszty, model ABC, perspektywa procesów),
b) etapy wdrażania activity based costing (wpływ ABC na poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa, etapy rachunku kosztów działań),
c) identyfikacja obiektów kosztów (rodzaje obiektów kosztów, przykładowe obiekty kosztów),
d) identyfikacja działań (analiza działań z uwzględnieniem ich hierarchii, przykłady wyodrębniania procesów, działań i czynności),
e) ustalenie kosztów działań (struktura modułu zasobów, przyporządkowanie kosztów poszczególnym działaniom, przykłady nośników kosztów zasobów),
f) ustalenie nośników kosztów działań (analiza działań pod kątem kalkulacji kosztów produktu, cechy nośników kosztów, wymogi co do nośników, przykłady nośników kosztów działań),
g) rozliczenie kosztów na obiekty kosztów (rozliczanie kosztów pośrednich na produkty).

CASE STUDY (MANUFACTURER AG – wielowymiarowa analiza kosztów i rentowności w firmie produkcyjnej za pomocą Activity-Based Costing).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 3090 zł + 23% VAT

Uwaga!
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć,
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 25.10.20 do obiadu w dniu 28.10.20,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 15.00/25.10.20 do godz. 12.00/28.10.20 (3 noclegi),
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł (za cały pobyt),
• możliwość korzystania w hotelu z basenu, jacuzzi i sauny,
• voucher do Wellness & SPA,
• regionalna kolacja w Karczmie,
• najnowszy podręcznik „Controlling kosztów”, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Nieoczywiste
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 09:00-15:00

Miejsce zajęć:

Aries Hotel & SPA
Mariusza Zaruskiego 5
34-500 Zakopane

 

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

25 10 2020 - 28 10 2020 - Zakopane

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję