SZKOLENIE WYJAZDOWE Warsztaty z rachunkowości budżetowej z elementami inwentaryzacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

SZKOLENIE WYJAZDOWE Warsztaty z rachunkowości budżetowej z elementami inwentaryzacji dla jednostek sektora finansów publicznych

22 09 2019 - 24 09 2019 - Gdańsk

Kategoria: , , ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, w szczególności zaś w departamentach, wydziałach i referatach finansowo – księgowych, biurach jednostek budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę.

Program szkolenia

Dzień 1
1. Polityka rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości:
a) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
b) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
c) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
• zakładowego planu kont,
• wykazu ksiąg rachunkowych,
• opisu systemu przetwarzania danych,
d) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów,
e) zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny.

2. Odpowiedzialność karna wg ustawy o rachunkowości.

3. Dyscyplina finansów publicznych.

4. Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.

5. Umowa na roboty remontowe:
a) omówienie podstawowych elementów,
b) termin płatności,
c) kary umowne,
d) kompensata należności.

6. Opis faktur za roboty remontowe.

7. Opis faktur unijnych.

8. Elementy kontroli:
a) wstępna kontrola dokumentów,
b) kontrola formalno-rachunkowa,
c) kontrola merytoryczna,
d) dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

9. Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.

10. Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?

11. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:
a) moment ujęcia w księgach rachunkowych,
b) grupowanie dokumentów finansowych.

12. Panel dyskusyjny

Dzień 2
1. Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.

2. Procedury dotyczące podróży służbowych – wzór.

3. Ewidencja zapasów materiałów:
a) data przyjęcia do magazynu – przychód materiałów,
b) rozchód z magazynu materiałów,
c) odpowiedzialność magazyniera.

4. Wybrane elementy inwentaryzacji:
a) odpowiedzialność kierownika jednostki,
b) wzór zarządzenia w sprawie inwentaryzacji,
c) instrukcja inwentaryzacyjna – wzór,
d) terminy przeprowadzenia inwentaryzacji,
e) teren strzeżony – ujęcie w instrukcji inwentaryzacyjnej,
f) oświadczenia składane przez osoby materialnie odpowiedzialne,
g) potwierdzenie sald,
h) protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji,
i) inwentaryzacja majątku użyczenia.

5. Klasyfikacja budżetowa a interpretacje Ministerstwa Finansów – przykłady dla klasyfikacji budżetowej § 421, § 422, § 427, § 430.

6. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
• w szkoleniu bez noclegów 990 zł
• w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1390 zł
• w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1590 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 2 os. w Hotel Galion***
5. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
6. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień –  szkolenie w godzinach: 9.00 – 15.00
III dzień –  szkolenie w godzinach: 9.00 – 13.00

Miejsce zajęć:
Hotel Galion***
ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk 

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

22 09 2019 - 24 09 2019 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję