Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej

26 07 2021 - 27 07 2020 - Warszawa
07 10 2021 - 08 10 2021 - Warszawa
02 12 2021 - 03 12 2021 - Warszawa

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych aspektów związanych z wdrożeniem regulacji nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, właściwego dla firm branży budowlanej oraz wszystkich innych podmiotów wykonujących projekty (kontrakty) długoterminowe. Podczas szkolenia zaprezentowane będą najnowsze zmiany w KSR 3 przyjęte przez Komitet Standardów Rachunkowości w dniu 10.40.2018 r. oraz omówiony będzie nowy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, który wszedł w życie od 01.01.2018.

Adresaci szkolenia

Członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kierownicy i specjaliści działów finansowo-księgowych oraz działów controllingu, budżetowania, zarządzania kosztami i przychodami w firmach branży budowlanej, jak również pozostała kadra menedżerska reprezentująca sektor budowlany.

Program

1. Specyfika działalności wykonywanej w formie kontraktów długoterminowych i jej wpływ na ustalanie przychodów, kosztów i wyników.

2. Pojęcie i cechy kontraktu długoterminowego w regulacjach rachunkowości.

3. Potrzeby informacyjne zarządzania kontraktami długoterminowymi a system informacyjny rachunkowości:
a) wewnętrzni odbiorcy informacji,
b) zakres informacji dla partnerów biznesowych (zamawiający, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu zatrudniony przez zamawiającego) i ich wpływ na system informacyjny rachunkowości,
c) sprawozdawczość finansowa.

4. Przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości objaśniających zasady rachunkowości działalności budowlanej:
a) Ustawa o rachunkowości,
b) Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”,
c) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.

5. MSSF 15 – nowe podejście do ujęcia przychodów i jego wpływ na wycenę kontraktów długoterminowych:
a) cel i zakres MSSF 15,
b) podstawowe definicje,
c) identyfikacja umowy z klientem,
d) identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczeń,
e) ustalenie ceny transakcyjnej,
f) alokacja ceny transakcji do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń,
g) ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy,
h) prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach wg MSSF 15.

6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” – podstawa zasad rachunkowości kontraktów długoterminowych w Polsce:
a) cel i zakres Standardu,
b) podstawowe definicje,
c) przedmiot i zakres aktualizacji KSR 3 z 10.04.2018 r.

7. Globalny budżet przychodów z umowy oraz globalny budżet kosztów umowy a kosztorys budowlany.

8. Prawne aspekty zawierania umów budowlanych lub deweloperskich a regulacje KSR 3 w zakresie łączenia i dzielenia umów długoterminowych – wpływ szczegółowej identyfikacji na wynik umowy.

9. Informacje z placu budowy o zaawansowaniu prac a ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej.

10. Przychody z kontraktów długoterminowych – wpływ regulacji rachunkowości na wynik umowy.

11. Premie, sumy zatrzymane, zaliczki, roszczenia i kary umowne – ujęcie i wycena.

12. Koszty kontraktów długoterminowych – wpływ regulacji rachunkowości na wynik umowy.

13. Wycena i ujmowanie przewidywanej straty na kontrakcie.

14. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych kontraktów długoterminowych.

15. Wewnętrzne ceny transferowe i ich wpływ na wycenę kontraktów długoterminowych – case study.

16. Odroczony podatek dochodowy w kontraktach długoterminowych.

17. Prezentacja i ujawnianie informacji – zmiany we wzorze sprawozdania finansowego.

18. Rozwiązania techniczno – organizacyjne stosowania KSR 3.

19. Ewidencja księgowa kosztów i przychodów z kontraktów długoterminowych – propozycje zmian w Zakładowym Planie Kont uwzględniających nowe regulacje Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3.

20. Wpływ na wynik finansowy szczególnych regulacji rachunkowości w obszarze wyceny kontraktów długoterminowych – kompleksowy przykład objaśniający.

21. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:     
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
 joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

26 07 2021 - 27 07 2020 - Warszawa
07 10 2021 - 08 10 2021 - Warszawa
02 12 2021 - 03 12 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję