Umowy w obrocie gospodarczym

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Umowy w obrocie gospodarczym

15 03 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Prowadzący

Radosław Żuk – doradca podatkowy, Prezes w spółce doradztwa podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej – dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu. Szkolił i doradzał na rzecz takich firm jak BNP Paribas, BMW Financial Services, mBank SA, Telewizji POLSAT SA, KGHM Polska Miedź SA, Mostostal Warszawa SA, Bayer Polska Sp. zoo, MARVIPOL SA, MAN Accounting Center.

Barbara Filemonowicz – starszy menedżer w ADN Podatki sp. z o.o., doradca podatkowy specjalizujący się w bezpieczeństwie podatkowym przedsiębiorstw i postępowaniach podatkowych (tax litigation). Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym w szczególności w tzw. postępowaniach karuzelowych VAT. Wprowadza w przedsiębiorstwach procedury weryfikacji kontrahentów oraz zasady polityki podatkowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i osób odpowiedzialnych za jego rozliczenia podatkowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad zawierania umów oraz ich rozliczenia na gruncie przepisów podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione najczęściej popełniane błędy i problemy dotyczące zawierania i rozliczania umów. W efekcie szkolenia uczestnik uzyska wiedzę niezbędną do określenia obszarów ryzyka podatkowego oraz jego unikania.

Program

1. Zawieranie umów:
a) osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów gospodarczych (przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura),
b) sposoby zawierania umów (oferta, przetarg, negocjacje),
c) prawa i obowiązki stron zawierających umowę,
d) formy zawierania umów oraz ich konsekwencje prawno-podatkowe (umowa ustna, umowa pisemna, w formie aktu notarialnego, elektroniczna),
e) niezachowanie należytej formy prawnej a podatek CIT, VAT i PCC,
f) opodatkowanie CIT, VAT oraz PCC porozumień, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

2. Zawieranie umów między przedsiębiorcami a zawieranie umów z konsumentami
a) definicje przedsiębiorcy i konsumenta
b) odrębności w przypadku umów zawieranych między kontrahentami
c) odrębności w przypadku umów zawieranych z konsumentami

3. Pojęcie i rodzaje umów w obrocie gospodarczym:
a) umowa przedwstępna,
b) umowa ramowa,
c) wzorce kontraktowe,
d) umowy odnoszące się do osób trzecich.

3. Umowy w obrocie gospodarczym a podatek od czynności cywilnoprawnych:
a) zakres umów opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
b) umowy nienazwane a PCC,
c) opodatkowanie lub zwolnienie z podatku VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych,
d) opodatkowanie PCC umów w obrocie zagranicznym,
e) zmiana umowy spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych,
f) stawki podatku od czynności cywilnoprawnych,
g) powstawanie obowiązku podatkowego w PCC,
h) rozwiązanie umowy a zwrot PCC,
i) warunkowe czynności prawne.

4. Zawieranie oraz opodatkowanie CIT i VAT poszczególnych rodzajów umów:
a) umowa sprzedaży,
b) umowa najmu,
c) umowa dzierżawy,
d) umowa leasingu,
e) umowa zlecenia,
f) umowa o dzieło,
g) umowa o roboty budowlane,
h) umowa przewozu,
i) umowa ubezpieczenia,
j) umowa darowizny,
k) cash pool,
l) umowa o korzystanie z licencji,
m) umowa zbycia praw autorskich,
n) umowy z konsumentami.

5. Kluczowe postanowienia umowne:
a) określenie przedmiotu umowy w przypadku świadczeń złożonych np. dostawa z montażem, usługi kompleksowe itp.,
b) ustalenie wynagrodzenia – możliwości odstępstw od określenia ceny na poziomie rynkowym,
c) wskazanie momentu wykonania usługi,
d) określenie momentu dostawy towaru.

6. Dodatkowe postanowienia umowne – wpływ na rozliczenie CIT i VAT:
a) zadatek,
b) zaliczka,
c) kaucja gwarancyjna jako świadczenie nieopodatkowane CIT i VAT,
d) odstępne,
e) kara umowna.

7. Formy zabezpieczenia wykonania umów oraz ich wpływ na rozliczenie CIT i VAT:
a) hipoteka,
b) zastaw zwykły i rejestrowy,
c) gwarancja bankowa,
d) przewłaszczenie na zabezpieczenie,
e) weksel i poręczenia wekslowe,
f) poręczenia cywilne,
g) przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
h) poddanie się egzekucji w akcie notarialnym.

8. Określenie sposobu wykonania umowy – pod kątem CIT i VAT:
a) ustalenie momentu wykonania usługi (przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego),
b) określenie warunków dostawy towaru a rozliczenie VAT i CIT,
c) sposób dokonania zapłaty za wykonanie czynności (zapłata w gotówce, na rachunek bankowy, cesja, potrącenie),
d) odpowiedzialność wobec osób trzecich,
e) miejsce i termin wykonania umowy.

9. Umowy w obrocie zagranicznym – rozliczenie VAT i CIT:
a) import usług,
b) eksport usług,
c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

10. Dokumentowanie wykonywanych umów:
a) wystawianie faktur VAT,
b) faktura pro forma,
c) faktura korygująca,
d) nota korygująca,
e) nota księgowa,
f) dokumenty celne w przypadku eksportu oraz importu towarów,
g) dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

11. Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące zawieranych umów.

12. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22208 28 28/85, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

15 03 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję