Upoważniony przedsiębiorca AEO

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Upoważniony przedsiębiorca AEO

16 11 2020 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Prowadzący

Członek zespołu Eksperta Celnego – wieloletni ekspert związany ze Służbą Celną. Swoje 20-letnie doświadczenie zdobyła jako funkcjonariusz celno-skarbowy pracując m. in. na stanowiskach kierowniczych. W ramach wykonywanych obowiązków, nadzorowała zarówno wprowadzanie jak i wyprowadzanie towaru z terytorium Unii Europejskiej. Kontrolowała spełnianie przez wprowadzane towary środków polityki handlowej, współpracowała z wyspecjalizowanymi organami jak Urząd Komunikacji Elektronicznej, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Graniczny oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii, kontrolą fitosanitarną oraz służbami jak Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innymi w celu uzyskania opinii o towarach. Posiada praktyczną znajomość wszystkich systemów funkcjonujących w służbie celnej oraz przepisów prawa dotyczących obrotu towarowego z zagranicą.

Adresaci szkolenia

Agencje celne, przedsiębiorcy dokonujący obrotu towarowego z zagranicą – importerzy, eksporterzy, przedsiębiorstwa produkcyjne korzystające z celnych procedur specjalnych, firmy współpracujące jak i świadczące usługi dla przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą np. firmy przewozowe, świadczące usługi IT.

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy w jaki sposób poprawić jakość wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, co będzie skutkowało mniejszą ilością kontroli celnych, uprawnieniem do uzyskania i korzystania z wielu istotnych przywilejów i ułatwień na terenie Unii Europejskiej w obrocie towarowym z zagranicą oraz będzie wizytówką na arenie międzynarodowej potwierdzającą wysokie standardy działalności firmy.

Korzyści dla uczestników

Pozyskanie wiedzy z zakresu przepisów prawa jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać pozwolenie AEO, jak usprawnić procesy w firmie, a także jakie przywileje przysługują posiadaczom pozwoleń AEO. Fachowa wiedza eksperta biorącego czynny udział w tworzeniu procedur dla firm oraz przygotowującego firmy do uzyskania pozwolenia AEO.

Program

1. Kontekst historyczny wprowadzenia AEO – bezpieczeństwo i ochrona terytorium Unii Europejskiej.

2. Podstawy prawne wprowadzające instytucję Upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

3. Rodzaje pozwoleń AEO.

4. Jak funkcjonować na rynku amerykańskim jako wiarygodny przedsiębiorca.

5. Wzajemne uznawanie unijnego AEO z innymi krajami na świecie w celu potwierdzania wysokich standardów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

6. Szczegółowe omówienie kryteriów przyznawania pozwolenia Upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

7. Jakie wymogi należy spełnić dla uzyskania pozwolenia AEOC a jakie dla AEOF.

8. Korzyści z posiadania pozwolenia AEO.

9. Jak firmy współpracujące mogą wpłynąć na nasze AEO.

10. AEO a ISO.

11. Procedura wydawania pozwoleń AEO:
a) wniosek,
b) załączniki do wniosku,
c) przesłanki nieprzyjęcia wniosku.

12. Skutki prawne pozwolenia AEO.

13. Postępowanie audytowe:
a) sposób przeprowadzania czynności audytowych,
b) kwestionariusz postępowania audytowego,
c) kryteria sprawdzane w ramach postępowania audytowego,
d) badanie przestrzegania wymogów celnych i podatkowych,
e) badanie zarządzania ewidencjami handlowymi oraz transportowymi,
f) badanie wypłacalności,
g) badanie standardów związanych z bezpieczeństwem i ochroną,
h) zakończenie postępowania,
i) monitorowanie posiadaczy pozwoleń.

14. Istotne korzyści i ułatwienia przysługujące posiadaczom pozwolenia AEO.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: sala szkoleniowa w centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

16 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję