NOWOŚĆ

Ustawa o doręczeniach elektronicznych – zmiany w KPA od 5.10.2021 r.

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich oraz planowanych zmian w prawie.

Prowadzący szkolenie

Specjalista z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna.

Program szkolenia

1. Omówienie założeń ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

2. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych:
a) zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej,
b) zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej,
c) zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

3. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.

4. Terminy, od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej – czyli kalendarium wejścia w życie zmian.

5. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

6. Zmiana w zasadzie pisemności postępowania; załatwianie spraw z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie lub usług online – art. 14 k.p.a.

7. Nowości w zakresie pełnomocnictwa.

8. Terminy załatwiania spraw.

9. Nowelizacja doręczeń.

10. Wezwania po zmianach.

11. Wszczęcie postępowania w sprawie po zmianach.

12. Zmiany w sposobie wniesienia postępowania.

13. Uwierzytelnianie kopii dokumentu.

14. Instytucja doręczenia decyzji po zmianach.15. Zmiany we wznowieniu postępowania.

16. Zaświadczenia po zmianach

17. Panel dyskusyjny – analiza problemów.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

17-11-2021Warszawa

Zaufali nam: