VAT dla Handlowców (stan prawny na 2019 i 2020 rok)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2019 i 2020 rok)

14 10 2019 - Poznań
23 10 2019 - Warszawa
30 10 2019 - Wrocław
06 11 2019 - Gdańsk

Kategoria: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cel szkolenia

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie przygotowania pracowników odpowiedzialnych w firmie za sprzedaż oraz czynności towarzyszące sprzedaży/zakupom, pragniemy zaproponować szkolenie, które ma na celu uświadomić osobom nie posiadającym wiedzy prawnopodatkowej o zagrożeniach płynących z podejmowanych przez nie decyzji.
W tym celu przygotowaliśmy szkolenie, mające przybliżyć w przystępny sposób podstawowe zagadnienia z zakresu podatku VAT. W szczególności chcemy przedstawić zagadnienia związane z prawidłowym określeniem statusu kontrahentów (klientów) tak aby osoby, które następnie dokumentują i rozliczają podatek VAT nie miały wątpliwości co do prawidłowego opodatkowania transakcji. Nauczymy Państwa jak prawidłowo konstruować zamówienia/umowy aby zapisy z nich wynikające pozwalały w czytelny sposób określić m.in.: datę sprzedaży na fakturze, status kontrahenta, warunki dostawy towarów, stawkę podatku VAT, reżim opodatkowania (odwrotne obciążenie) oraz inne niezbędne dane do prawidłowego wystawienia faktury i opodatkowania transakcji. Ponadto uczestnicy uzyskają wiedzę o konsekwencjach podatkowych i karnych wynikających z popełnionych nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Dużą część szkolenia poświęcimy na ryzyka związane z obrotem tzw. fakturą pustą. Wyjaśnimy co to jest faktura pusta, kiedy nieświadomie możemy paść ofiarą transakcji karuzelowej oraz jakie konsekwencje z tego wynikają. Wskażemy jakie dokumenty handlowe mają szczególne znaczenie dla prawidłowego opodatkowania transakcji. Przedstawimy propozycje regulacji wewnątrz jednostki, które mogą usprawnić przepływ informacji w zakresie dokumentowania i rozliczania transakcji dla potrzeb podatku VAT.
Niewątpliwie wiedza uzyskana przez pracowników działów handlowych przełoży się na bezpieczeństwo i zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów w rozliczeniach podatku VAT.

Program

1. Konstrukcja podatku VAT:
a) podatek należny i naliczony (sprzedaż i zakupy),
b) status podatnika VAT (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i w jakich transakcjach ma to szczególne znaczenie),
c) wiarygodność kontrahenta (jak ustalić wiarygodność kontrahenta w celu zabezpieczenia prawa do odliczenia VAT),
d) jak korzystać i gdzie znaleźć rejestry VAT (rejestry krajowe i system VIES)?
e) nowy uzupełniający rejestr podatników VAT (podatnicy, którzy utracili status VAT czynnego; podatnicy, którym odmówiono rejestracji; podatnicy, których przywrócono do rejestru),
f) nowy mający powstać od 1 września 2019 roku rejestr podatników VAT zawierający m. in.: nazwę , siedzibę, numer rachunku bankowego),
g) katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT oraz skutki wykreślenia,
h) kwota netto i kwota brutto na umowie i fakturze (prawidłowe określanie podstawy opodatkowania),
i) stawki podatku VAT (konsekwencje zastosowania złej stawki w umowie, zamówieniu, przedstawienie projektu zmian w stawkach VAT),
j) Wiążąca Informacja Stawkowa (projekt utworzenia nowej instytucji dającej możliwość sprawdzenia właściwej stawki VAT),
k) kiedy transakcja nie podlega VAT lub jest zwolniona z VAT i jak ją udokumentować?
l) na czym polega odwrotne obciążenie i jakich transakcji dotyczy,
m) metoda podzielonej płatności (Split payment) a faktura VAT.

2. Dokumentowanie transakcji VAT:
a) dokumenty szczególne z punktu widzenia ewidencji VAT,
b) faktury/noty księgowe/noty obciążeniowe,
c) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
d) faktura w transakcjach odwrotnie obciążonych (specyficzne elementy faktury),
e) mechanizm podzielonej płatności a faktura VAT (dodatkowe zapisy na fakturze),
f) faktura zaliczkowa, faktura uproszczona,
g) dokument pro forma,
h) likwidacja faktur wewnętrznych (sposób dokumentowanie świadczeń nieodpłatnych),
i) faktura VAT RR,
j) faktura VAT wystawiana przez małego podatnika,
k) faktura VAT wystawiana w przypadku rozliczania procedur marży,
l) faktury wystawiane przez nabywcę (samofakturowanie),
m) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
n) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail, zdjęcie), faktury zdigitalizowane (np. skan),
o) elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych czyli możliwość wysłania przez wykonawcę zamówienia publicznego faktury za pośrednictwem portalu platformy elektronicznego fakturowania,
p) refakturowanie (refaktura),
q) duplikat faktury,
r) elementy konieczne faktury,
s) zmiana danych w umowach/zamówieniach a faktura VAT,
t) rabat, skonto, upust a treść umowy i faktury,
u) terminy wystawiania faktur/refaktur oraz faktur korygujących,
v) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
w) wystawienie faktury po terminie,
x) refakturowanie usług,
y) data sprzedaży na fakturze,
z) czynności złożone czyli kilka towarów/usług pod jedną pozycją na fakturze tzw. świadczenia kompleksowe,
aa) kwalifikacja czynności głównej (dominującej) w ramach świadczenia kompleksowego,
bb) faktura a paragon,
cc) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących i not korygujących,
dd) skutki zmian podatku VAT in plus i in minus na fakturach,
ee) kiedy trzeba mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej?
ff) w jakich przypadkach można anulować fakturę?

3. Sankcje podatkowe i karne w związku z obrotem wadliwymi i nierzetelnymi fakturami:
a) faktury wadliwe i nierzetelne (przykłady),
b) pojęcie pustej faktury (przykłady),
c) sankcja pozbawienia wolności do lat 25 w zakresie obrotu tzw. „fakturami pustymi”,
d) sankcja w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT w przypadku nie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (brak zapisu na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”),
e) sankcja w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT w przypadku wystawienia faktury do paragonu, na którym nie ma numeru NIP nabywcy,
f) sankcja w postaci braku możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów zapłaty na rachunek bankowy inny niż wskazany w nowym rejestrze podatników VAT,
g) skutki wskazania błędnego numeru rachunku bankowego na fakturze.

4. Gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji handlowej (dokumenty zakupowe i sprzedażowe) dla:
a) transakcji krajowych,
b) WDT/WNT,
c) eksport/import towarów,
d) świadczenie usług poza terytorium kraju.

5. Warunki dostawy towarów i organizacja transportu a podatek VAT:
a) konsekwencje zapisów w umowie,
b) międzynarodowe reguły INCOTERMS,
c) brak regulacji w umowie,
d) zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego.

6. Rodzaje świadczonych usług i ich wpływ na treść faktury:
a) usługa jednorazowa,
b) usługa ciągła,
c) usługa etapowa,
d) refakturowanie.

7. Procedury wewnątrz organizacji:
a) instrukcje, regulaminy, zakresy czynności mogące mieć wpływ na poprawność dokumentowania i rozliczania transakcji VAT oraz zminimalizowanie ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną za obrót pustymi fakturami,
b) rekomendacje i wskazówki praktyczne.

8. Transakcje łańcuchowe (wielostronne):
a) charakterystyka transakcji łańcuchowych,
b) dokumentowanie transakcji łańcuchowych (faktura VAT oraz inne dokumenty),
c) transakcje karuzelowe (charakterystyka i zagrożenia),
d) najważniejsze czynniki ryzyka.

9. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 590 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: hotel w centrum ww. miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
 joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

14 10 2019 - Poznań
23 10 2019 - Warszawa
30 10 2019 - Wrocław
06 11 2019 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję